Kultūras ziņas

11

Deju kopa "Silva" pārstāv Mērsragu Latvijas senioru deju kolektīvu koncertā Olainē

9.jūnija rītā deju kopa “Silva” devās uz Olaini, lai pārstāvētu Mērsragu Latvijas simtgadei veltītajā koncertā “Latvija – deju dzīpariem vīta”.

Kopīgā deju ritmā apvienojās ap 40 deju kolektīvu no visas Latvijas. Neizpalika arī svētku gājiens, kur starp 600 dejotājiem krāšņi plīvoja arī Mērsraga novada karogs. Pēc svinīgā gājiena, kas veda uz Olaines Mežaparka estrādi, sākās koncerts, kurā tika izdejotas tieši šim pasākumam veidotas dejas. Tās kolektīvi apguva visa gada garumā. Koncerta noslēgumā tika sveikti deju kolektīvi un to vadītāji ar gardu kliņģeri, klāt saņemot arī pateicības rakstu par piedalīšanos.

Liels paldies un ziedu klēpji tika arī koncerta virsvadītājai Regīnai Grebežniecei.

Pēc labi pavadītas dienas deju kopas “Silva” dejotājas devās mājup, bet būs vēl arī citi koncerti un pasākumi, kas iepriecinās mērsradzniekus.

Paldies saku deju kopas “Silva” dejotājām un viņu vadītājai Silvai Štreinertei un Mērsraga novada pašvaldībai par atbalstu!

Mērsraga Tautas nama vadītāja

Ieva Oboleviča

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma