Kultūras ziņas

1

Paldies visiem par ierakstiem Tautas Saimes grāmatā!

Atgādināšu, ka oficiāli starts Tautas Saimes grāmatas rakstīšanai tika dots 2017.gada 20.aprīlī preses konferencē Rīgas Domē, bet Mērsragā grāmatas ceļš tika iedziedāts novada svētku otrajā dienā - 19.augustā, Mērsraga bākā.

Lielu paldies par šīs goda misijas pildīšanu vēlreiz gribu teikt Aijai Barovskai, kas saulainā sestdienā ar savu izteiksmīgo balsi sūtīja sveicienus ikvienam, un vēlēja labu ceļa vēju grāmatai!

Mērsraga iedzīvotāji jau kopš augusta tikai aicināti personiski uzrunāt Latviju, vēstot par savu ceļu tajā, paužot emocijas par Mērsragu, rakstot vēlējumus nākotnei ne tikai Mērsragam pašam, bet arī Latvijai. Informācija bija ievietota vairākas reizes gan Mērsraga novada avīzē, gan afišu stendos, gan arī novada mājaslapā.. Pa visiem kopā esam aizpildījuši aptuveni 30 lappuses, bet varējām taču vairāk!

Un tomēr, gribu teikti īpašu paldies ikkatram, kurš piedalījās šo lappušu aizpildē! Man bija liels gods šo grāmatu turēt rokās, sajūtot, ka katrs tajā ierakstītais vārds ir vēstījums, atmiņas un pat mīlestība vienlaikus. Mīlestība pret savu novadu, pret savu valsti.

Veicot ierakstus šajā grāmatā, katrs no mums atcerējās to, kas pašam ir tas dārgākais..

Kāds pauda atmiņas par kuģniecības un zvejniecības ziedu laikiem mūsu novadā, vēl kāds atgādināja, cik būtiski ir kopt un lolot savu mazo, bet darbīgo Mērsraga novadu. Bija arī skaistas dzejas rindas par Mērsragu un piedzīvojumiem jūrā..
Kāds cits vēlēja mieru Mērsragam kopumā.. Tāpat bija arī atgādinājumi par to, cik daudz varam katrs mēs pats darīt, lai veidotu savu kopīgo pasauli (ciematu) labāku, skaistāku, patīkamāku ikvienam..
Daudz bija laba vēlējumu Latvijai, un tikpat daudz cerību par to, lai Latvija vienmēr ir brīva.
Man pašai labpatikās salīdzināt Mērsragu ar kuģi, kas būvēts tieši mērsradzniekiem, jo tieši mērsradzniekos ir jūtama vēlme allaž doties cauri laikiem un laikmetiem. Un mūsu kuģim (Mērsragam) jābūt tādam, kas peld ne tikai vētrainajos, sāļajos ūdeņos, bet arī gadu simtu un tūkstošu okeānos!

Paldies Jums visiem!

Inga Dzērve

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma