Kultūras ziņas

20

Puteņu valsis Trikātā

18.februārī Mērsraga novada deju kopa “Silva” devās uz senioru deju grupu koncertu “Puteņu valsis” Trikātā, lai kopā ar vēl četrpadsmit deju kolektīviem grieztos jautrās dejās.

Ļaujies puteņu valsim,
Kaut kājas ir gurušas, kupenās slīgst,
Vējš pieaudzēs spārnus un Tu varēsi lidot
Un izbaudīt jaunības degsmi,
Tad sirds vairs neskaitīs gadus,
Bet sniega taureņus, kas glāstīs Tev plecus,
Un tā būs tava pasaka baltā,
Ko tu piedzīvosi ikreiz, kad vēlēsies lidot.

18.februārī Mērsraga novada deju kopa “Silva” devās uz senioru deju grupu koncertu “Puteņu valsis” Trikātā, lai kopā ar vēl četrpadsmit deju kolektīviem grieztos jautrās dejās. Pasākumā piedalījās deju kolektīvi no Stradu pagasta, Brantiem, Līgo pagasta, Alūksnes, Valkas, Smiltenes, Gaujienas, Mārsnēniem, Blomes, Alojas, Vilzēniem, Valmieras un  Trikātas. Mūsu “Silva” bija mērojusi pašu tālāko ceļu, lai nokļūtu Trikātā, kas bija nedaudz vairāk kā trīs stundu brauciens vienā virzienā. Tas, protams, bija tā vērts, deju kopa varēja smelties idejas no citiem kolektīviem ne tikai turpmākajam darbam ar dejām, bet arī tērpu dizainiem.

Nodibināja kontaktus ar citām deju kopām, kuras ar prieku atbrauktu arī pie mums uz Mērsragu, iepazītu šejienes dabas bagātību un priecētu iedzīvotājus ar priekšnesumiem. Deju kopa “Silva” aizdejoja Mērsraga vārdu līdz Latvijas otram galam, bet jau pavisam drīz - 25.02 viņas dosies uz Roju, kur tuvinās sadraudzību ar tuvāk esošiem deju kolektīviem.

Kristīne Veinberga,
Mērsraga Tautas nama vadītāja.