Kultūras ziņas

6

Mērsraga vokālā ansambļa „Cantabile” atskats uz pavadīto 2016. gadu

Smaidīgi dziedošās meitenes ar prieku nes dziesmu sirdī un dāvā to jums arī 2017. gadā, mīļie klausītāji! Daļa pasākumu apmeklētāju jau noteikti ir pamanījuši, ka ansamblis „Kaprīze” kopš oktobra ir ieguvis itāļu nosaukumu „Cantabile” (izrunājam ar burtu k, akcentējam otro zilbi :-), kas tulkojumā nozīmē – dziedoši. Iemesli tam ir vairāki, pirmkārt, koncertējot ārpus novada, pamanījām vairākus ansambļus ar nosaukumu „Kaprīze”. Tādi ir gan Valdemārpilī, Pūņās, gan Jelgavā, Rīgā u.c. Otrkārt, mēs nemaz nejutāmies tik kaprīzas, tāpēc arī vienojāmies par nosaukuma maiņu.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, jāmin, ka tas iesākās ar atbildīgu uzdevumu – vokālo ansambļu skati, kurā ieguvām II pakāpes diplomu. Jāpiebilst, ka ansamblis, salīdzinot ar 2015. gadu, ieguva augstāku punktu skaitu, tikai puspunkts mūs šķīra no I pakāpes!
2016. gadā daudz aktīvāk piedalījāmies pasākumos ārpus Mērsraga novada. Piemēram, ciemojāmies Dižstendē tematiskajā sadziedāšanās vakarā „Caur manu sirdi naivu”.

Apciemojām Lapmežciema Tautas namu, kur jau pavasarī bija ieradies pats Jūras valdnieks ar zivju izstrādājumiem cienastā.
Uz Mērsraga skatuves pavasara izskaņā aicinājām blakus novada ansambļus un suminājām jūras izskaloto dārgakmeni dzintaru, tādējādi turpinot vokālo ansambļu festivāla „Sveika, jūra!” tradīciju.

Protams, piedalījāmies arī pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos, vasaru ieskandinājām Jēgerlejā. Labprāt sadarbojamies, tāpēc svētkos mūsu dziedājumu kuplināja skanīgās Mērsraga vidusskolas un PII „Dārta” skolēnu balsis.
Uzsākām arī ko jaunu, nebijušu, piemēram, Mērsraga novada svētku ietvaros viesojāmies autobusa pieturās „Alksnājos”, „Ķipatos”, kā arī Upesgrīvas Saieta namā, ielīksmojot vietējo iedzīvotāju sirdis.

Atzīmējot Tautas nama 55 gadu jubileju, ne tikai ieguvām jaunu nosaukumu, bet arī skaistus svārkus. Tāpat uzdāvinājām Tautas namam albumu, lai ikviens, kas ciemotos Tautas namā, varētu atstāt kādu atmiņu no sevis.

Esam priecīgas par mūsu mazo, bet spēcīgo kodolu, tomēr labprāt uzņemtu vēl kādu dziedātāju! 2017. gadā mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.18.00 Mērsraga Tautas namā.

Lai mums visiem raibs un skanīgs 2017. gads
!
Vokālā ansambļa „Cantabile” meitenes