Mērsraga bibliotēka

Mērsraga novada bibliotēka

Lielā iela 25, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284

Vadītāja: Maira Petere
Tel.: 63235783
e-pasts: mersragabiblioteka@talsi.lv

Darba laiks:
P:         -------
O:   10:00 - 18:00
T:    10:00 - 18:00
C:    10:00 - 18:00
Pi:   10:00 - 18:00
S:    11:00 - 15:00
Sv:      -------

Apraksts:
Mērsraga bibliotēka ir Mērsraga novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas atrodas Mērsraga Tautas nama telpās un tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.
Bibliotēka pirmo reizi minēta 1913. gada izdotajā Pirmajā Talsu Almanahā, kur minēts, ka 1904. gadā dibināta Mersraga Bibliotēkas Biedrība ar 37 biedriem.
Pamatojoties uz 2003. gada 5.novembra iesniegumu bibliotēkas reģistrācijai, 2004. gada 22.janvārī Mērsraga pagasta bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā un tai piešķirts reģistra numurs BLB0631, 2013.gada 26. septembrī Mērsraga bibliotēka tika akreditēta kā vietējās nozīmes bibliotēka. Bibliotēka akreditēta līdz 2018. gada 26. septembrim.
2018.gadā no pašvaldības budžeta krājuma papildināšanai tika izlietoti 3560 eiro Tika iegādātas grāmatas par 2723 eiro, tas ir 387 eksemplāri.  837 eiro izlietoti periodisko izdevumu iegādei. Tas nozīmē, ka uz vienu pašvaldības iedzīvotāju krājuma papildināšanai izlietoti 2,26 eiro. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas palielinājies par 0,17 eiro.
Pie Tautas nama, kurā atrodas bibliotēkas telpas, ir uzbrauktuve, lai atvieglotu cilvēku, ar kustības traucējumiem, piekļuvi bibliotēkai. Vajadzības gadījumā, lasītāji tiek apkalpoti arī dzīvesvietā.

Galvenie pakalpojumi:

Bezmaksas:

 • grāmatu izsniegšana;
 • periodikas izsniegšana;
 • bibliogrāfiskās uzziņas;
 • tematiskās izstādes;
 • literārie pasākumi;
 • elektroniskā kopkataloga/ datu bāžu izmantošana;
 • datoru izmantošana;
 • SBA pakalpojumi.

Maksas:

 • bibliotēkas krājumā esošo materiālu kopēšana;
 • drukāšana/printēšana;
 • skenēšana.

 

 1. gadā abonēti 25 preses izdevumi:

Laikraksts:
“Talsu Vēstis”.

 Žurnāli:
“Ilustrētā Vēsture”;
“Ilustrētā Zinātne”;
“Leģendas”;
“Planētas Noslēpumi”;
“Ilustrētā Junioriem”;
“Praktiskā Astroloģija”;
“Nezināmā Vēsture”;
“Zintnieks”';
“Citāda Pasaule”;
“Mājas Viesis”;
“Ko Ārsti Tev Nestāsta”;
“100 labi padomi”;
“Praktiskais Latvietis”;
“Ieva”;
“Ievas Stāsti”;
“Ievas Veselība”;
“Ievas Dārzs”;
“Ievas Māja”;
“Santa”;
“Klubs”;
“Patiesā dzīve”;
“Veselība”;
“Sestdiena”;
“Dārza Pasaule”;
“IR”.

 

 

 

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma