Domes komitejas

  • Finanšu komiteja 8 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Lauris Karlsons, locekļi: Aigars Šteinbergs, Andis Dārziņš, Ivars Indruškevičs, Roberts Šiliņš, Gvido Erķis, Ārija Logina);
  • Sociālo, izglītības, sporta un kultūras jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Roberts Šiliņš, locekļi: Gvido Erķis, Ivars Indruškevičs, Ārija Logina, Ilze Indruškeviča);
  • Tautsaimniecības komiteja 5 locekļu sastāvā (priekšsēdētājs Gvido Erķis, locekļi: Dzintars Ceravs, Andis Dārziņš, Ārija Logina, Aigars Šteinbergs, Gvido Erķis).

Twitter

 

Aptaujas

Kādus jaunus suvenīrus vēlētos redzēt un iegādāties Mērsraga Informācijas centrā?
     Rezultāti » 

Reklāma