Kultūras kolektīvi


Kolektīvi, kas darbojas Mērsraga Tautas namā:


Deju kopa "Silva"

Mob.tālr.: 26126205

Deju kopa „Silva” dibināta 2009. gadā. Kolektīvs aktīvi piedalās novada pasākumos, sadarbojas ar deju kolektīviem no Engures, Dursupes, Tukuma. 2015. gadā deju kopa piedalījās I Starptautiskajā sieviešu deju kopu festivālā. 2019.gada 16.februārī svinēja savu desmitgadi. Šo 10 gadu laikā uzstājušās gan Talsu novadā, gan Rojā, arī Tukuma novadā, Jaunolainē, Jaunjelgavas novadā, Naukšēnu novadā, Beverīnas novada Trikātā, Limbažos, Aizkrauklē, Alūksnē, Rēzeknes novada Gaigalavā, un arī Ventspils novada Jūrkalnē. Tikušas pa šiem gadiem pie vairāk kā 20 Pateicības un Atzinības rakstiem un ar prieku turpina attīstīt savas dejotprasmes un dāvāt prieku ikvienam, kam patīk dejas. 

Deju kopa "Silva" kopā pulcējas otrdienās plkst. 18.00

Amatierteātris „Etīde”

Mob. 28245273, nodarbības vada Ieva Šaudena.

Mērsraga amatierteātris izveidots 2014. gada maijā. Pirmais iestudējums „Kāda pastnieka stāsts" (A. Bitīts) nodots skatītāju vērtējumam jau pēc mēneša - Līgo svētkos. 2015. gada martā teātris uzvedis izrādi „Nepareizais savienojums", bet Jāņos „Kāda pastnieka stāsts 2".  Interesants uzvedums nodots skatītāju vērtējumam 2016. gada martā – „Gadās arī tā”. Bet 2017.gadā priecājāmies par teātra panākumiem skatē ar izrādi "Viss kaimiņu dēļ"! Savu piekto jubilejas gadu viņi atzīmēja iestudējot izrādi bērniem “ Pifs un viņa draugi”, kā arī ar vērienīgu balli atzīmēja savu 5 gadu jubileju.

Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19:00. Mērsraga tautas namā, 2.stāvā.

 

Zumba ar Amandu

Mob. 27701619, nodarbības vada Amanda Šteina.

Kopš 2015. gada Mērsraga Tautas namā notiek zumbas nodarbības. Vadītāja aktīvi piedalās Starptautiskos zumbas festivālos, papildinot pieredzi un nododot to meitenēm nodarbībās.

Nodarbības notiek piektdienās plkst.17:40 Tautas nama lielajā zālē.

 

Tautas deju kolektīvs "Pastaliņas"

TDK “Pastaliņas”- pirmsskolniekiem tās notiek otrdienās un piektdienās Tautas nama zālē, plkst. 16:30 (Mob.  28657250, nodarbības vada skolotāja Sarmīte Laure)


Tautas deju kolektīvi "Trejdeksnis" un  "Paisums" 

Vidējās paaudzes Tautas deju kolektīvs “Paisums” nodarbības notiek piektdienās plkst. 19:00 (Nodarbības vada Juris Poga, mob. tel. 29 122 725 ).

Jauniešu Tautas deju kolektīvs “Trejdeksnis” nodarbības notiek piektdienās plkst. 20:30 (Nodarbības vada Juris Poga)


Mērsraga jauktais koris “Pa vējam”

Vadītāja Aija Barovska ( Mob. 29349337), koncertmeistare Vineta Meldere

Koris dibināts 2018. gada 4.septembrī. Koris ir uzstājies ne tikai Mērsragā, bet arī izdziedājis Laucienē savu pirmo skati un piedalījās 48. Talsu senjoru koru svētkos .

 Koris kopā sanāk ceturtdienās, plkst. 19:00.

 

Bērnu popgrupa “Spārni”

Vadītāja Līva Kadiķe (Mob.28238868)

Popgrupā “Spārni” dzied meitenes no 7-12 gadu vecumam.

Nodarbības notiek pirmdienās, plkst.16: 00

Rokdarbnieču klubiņš

Kopš 2019.gada klubiņu vada Dana Strupa (mob.28398296).

Rokdarbnieku klubiņš tiekas trešdienās plkst. 17:00 un dažkārt arī citās dienās - pēc vienošanās. 

Kopš 2012. gada Tautas namā darbojas  rokdarbnieku klubiņš un 2018.gadā klubiņš svinēja 5 gadu jubileju. Meitenes  paspējušas gan Mērsraga centrā aptamborēt akmeni, gan bērnu dārza bērniem uzšūt alfabētu burtus, gan citus amatierkolektīvus apdāvināt ar skaistām rotām, gan no pērlītēm izveidot Mērsraga ģerboni, apadīt laivu centrā un tā varētu turpināt. Tāpat klubiņš organizē dažādas radošās darbnīcas un meistarklases novada organizētajos svētkos. Aktīvi piedalās arī novada tirdziņos, piedalās arī telpu dekorēšanā, gatavojoties kādiem īpašiem pasākumiem Mērsragā. Starp citu, ir arī autores vairāku Mērsraga kolektīvu karogiem.

Ārstnieciskā vingrošana

Nodarbības vada Jānis Indruškevičs. Mob.tel. 26 619 143

Visi, kas vēlas vingrot, tiekas ceturtdienās plkst. 10:00 Tautas nama zālē. Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma