Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pasākumu kalendārs

Mērsraga PII “Dārta” pasākumu plāns 2019./2020. mācību gada 2. pusgadam

Notiek: 24. janvāris 09:37 - 24. jūnijs 09:37

Mērsraga PII “Dārta” pasākumu plāns 2019./2020. mācību gada 2. pusgadam