Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pasākumu kalendārs

Mērsraga vidusskolas pasākumu plāns 2019./2020.mācību gada 1.pusgadam

Notiek: 23. septembris 11:31 - 30. decembris 11:31

Mērsraga vidusskolas pasākumu plāns 2019./2020.mācību gada 1.pusgadam