Mērsraga vidusskolas ziņas

17

Profesiju sīrupu Mērsraga vidusskolā vārījām 14. februārī

Skolā viesojās dažādu profesiju pārstāvji, kuri no sirds dalījās ar raibiem, interesantiem, aizraujošiem un neatkārtojamiem stāstiem. Bērni un jaunieši uzzināja tuvāk par vetārsta, pedagoga, psihologa, žurnālista, lietvedes, tūrisma konsultanta, policista, šuvēja, izstrādātāja pienākumiem.

Sirsnīgs paldies Profesiju sīrupa galvenajiem varoņiem Ingai Maksākovai, Aijai Kaļiņičenko, Intai un Jānim Krūzēm, Ingai Hartikai, Deividam Lagzdiņam, Ritvaram Luksim un Jānim Akmenim par piedalīšanos karjeras pasākumā un lieliskajiem novēlējumiem mūsu bērniem!

Lita Grudkina.