Mērsraga vidusskolas ziņas

31

Mērsraga vidusskolēni "Clean games" talkā

Biedrības "Latvijas Zaļā kustība" izstrādāta projekta ietvaros - projekts “Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā”.

1. posms - pasaules talka “Clean Games” Ventspilī,
2. posms - piekrastes vērotāju “Clean Watch” aktivitāte Mērsragā,

3. posms - piekrastes jauniešu forums „Tīra un sakopta vide man līdzās” Talsos

Atzīmējot Pasaules talkas dienu sestdien, š.g. 21.septembrī, bijušā armijas poligona teritorijā, Ventspils novada Vārves pagasta piekrastē, Latvijas Zaļā kustība pirmo reizi Latvijā rīkoja interaktīvu talku “Clean Games” (Talkas spēle, jeb “Tīrā spēle”), kurā piedalījās komandas no 7 piekrastes skolām.

„Clean Games” ir komandu spēle – konkurss, kas tiek rīkots skolu un dažādu vides organizāciju aktīvistiem, lai aktualizētu piesārņotās vietas, veicinātu spēles azartu jauniešu vidū un rezultātā sakoptu vidi, līdz ar to veicinot vides apziņas līmeņa celšanu jaunās paaudzes vidū. Spēlē varēja piedalīties ikviens interesents, izveidojot komandu 4 talcinieku sastāvā. Spēle sevī ietver vairākus posmus – atkritumu vākšana, šķirošana, pēc savāktā atkritumu daudzuma, izveidotās punktu sistēmas un papildus nosacījumiem (vairāk sašķirotās frakcijas utt.) tiek noteikts spēles uzvarētājs. Šī ir starptautiska, interaktīva, vides apziņu veicinoša spēle, kas šogad, 21.septembrī, notika arī visā Baltijas jūras reģionā, bet jau vairākus gadus aktīvi notiek Krievijā, Vācijā, kā arī citur pasaulē, piemēram, Āfrikā, Indijā, Dienvidamerikā un Ķīnā.

„Clean Games” talku atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF) un mūsu ārvalstu partneri – Baltijas jūras Aizsardzības fonds (BaltCF) un Koalīcija par tīru Baltiju (CCB).

 Mērsraga vidusskolas jaunieši Klinta Brinkmane, Keita Barovska, Denīze Krauča un Kaspars Grīnbergs-Zaļkalns kopā ar skolotāju Ilzi Mosu devās uz Ventspili, lai startētu šī projekta pirmajā posmā. / Informācija no : http://zalie.lv/clean-games-talka-varves-poligona/ /

18.oktobrī, otrajā šī projekta posmā Mērsraga piekrasti devās vērot aktīvie jaunieši kopā ar skolotāju L. Lindi, ar mērķi iegūt pieredzi jūras un kāpu vides aizsardzības problēmu risināšanā. Projekta „„Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā” ietvaros tika izstrādāta darba burtnīca jeb darba lapas, kuras skolēni izmantoja Kurzemes piekrastes teritorijas apsekošanā.

Noslēgumā, 29.oktobrī, visi pētnieki un viņu vadītāji  tika aicināti uz forumu Talsos, kuru organizēja Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Zaļā kustība” un Latvijas vides aizsardzības fondu projekta ““Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā” ietvaros.
                Paldies projekta rīkotājiem un organizētājiem, paldies aktīvajiem jauniešiem Klintai Brinkmanei, Keitai Barovskai, Denīzei Kraučai, Kasparam Grīnbergam-Zaļkalnam par apņemšanos un izturību, paldies skolotājām Ilzei Mosai un Lailai Lindei par  atbalstu!

L. Grudkina

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma