Mērsraga vidusskolas ziņas

24

Daloties līdzībās, svinam atšķirības

Mērsraga vidusskola piedalījās konkursā un ieguva Nordplus piešķirto finansējumu 9820.00 eiro, lai īstenotu projektu “Sharing similarities, celebrating diferences in Latvia and Denmark” (“Dalīsimies līdzībās, bet nosvinēsim atšķirības starp Latviju un Dāniju”, projekta Nr. NPJR-2019/10147.

Projekta īstenošanas laiks ir 01.09.2019. – 01.08.2020. Tā mērķis ir Mērsraga un Hvalso skolu skolēnu un skolotāju apmaiņa. Projekta uzdevumi ir mācīt skolēniem izmantot IT komunikācijā ar dāņu skolēniem, uzlabot angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmi, apmeklēt Hvalso skolu, dzīvot pie draudziņa ģimenē un uzņemt viesus pie sevis, izpētīt no dažādiem aspektiem Dāniju un Latviju, salīdzināt, izdarīt secinājumus, iemācīties veidot īsus, informatīvus video par atšķirīgām tēmām saistībā ar projektu, mācīties izmantot sociālos tīklus jēgpilni, informēt savas ģimenes, skolas biedrus, skolotājus, vienaudžus par rezultātiem. Projekta kontaktpersona ir Zane Alkšbirze.

Nordplus projekta ietvaros mums piešķīra finansējumu, lai 12 septītās klases skolēni un 2 skolotāji (klases audzinātāja Aija kaļiņičenko un projekta koordinatore Zane Alkšbirze) varētu aizlidot uz Dāniju un 12 Hvalso skolēni un divi pedagogi apciemot savus jaunos draugus Latvijā. Vispirms Mērsraga vidusskolas 12 skolēni un skolotājas Aija un Zane devās braucienā uz Dāniju, kur piedalījās projektā īstenotajās aktivitātēs no šā gada 29. septembrim līdz 5. oktobrim.

Sadarbība starp skolēniem aizsākās jau pirms gada, kad viņi sarunājās par dažādām tēmām SKYPE konferencēs, tā iepazīstot gan jaunākās tehnoloģijas, gan savus draugus, gan mācoties komunicēt ar sava vecuma jaunieti no citas valsts, izmantojot savas angļu valodas zināšanas.  Jau tad bija vērojams, ka angļu valodas zināšanas jauniešiem ir labā saziņas līmenī.

Dānijā Hvalso skolas skolēni iepazīstināja mūsu jauniešus ar pilsētu, kur dzīvo, parādot ievērojamākos apskates objektus, ar skolu, kur mūsu skolēni varēja piedalīties mācību stundās. Jāatzīst, ka izglītības sistēmas starp abām valstīm ir ļoti atšķirīgas, mūsu skolēni gan garlaikojās, jo viss šķita vienkārši, gan aktīvi veidoja prezentācijas un runāja par tām, gan priecājās, ka mācību stundas laikā var brīvi pārvietoties pa skolu, apēst līdzi paņemto augli vai maizīti - galvenais, lai tiek sasniegts izvirzītais stundas uzdevums. Pēc redzētā latviešu skolēni sāka analizēt līdzīgo un atšķirīgo gan pilsētu, gan skolu starpā, izdarīja secinājumus un apkopoja tos aprakstos.

Protams, ka devāmies apskatīt arī Kopenhāgenu, lai skolēni varētu salīdzināt arī abas galvaspilsētas projekta beigās. Kopenhāgenā mēs apskatījām Rātsnamu, Kopenhāgenas katedrāli, Vecpilsētu un izbraucām ar kuģīti pa kanālu, no tāluma apskatot gan Nacionālo bibliotēku, gan operu, gan Karalienes pili Amalienborg, gan Mazās Nāriņas statuju.

Mūsu skolēniem bija lieliska iespēja apskatīt Roskildi, apmeklēt Doma baznīcu, Roskildes Vikingu kuģu muzeju un daudz jauna uzzināt par Dānijas vēsturi, karaliskajām ģimenēm un brīvo laiku pavadīt Roskildes vecpilsētā.

Nākamajā dienā skolēni aktīvi strādāja pie projekta, grupās pētīja līdzības un atšķirības valstu starpā, katra grupa strādāja pie savas tēmas, noslēgumā izveidoja prezentācijas un stāstīja par tām gan saviem klases biedriem, gan vecākiem noslēguma pasākumā. Secinājām, ka mūsu valstu starpā ir gan līdzības, gan atšķirības, bet tomēr vairāk ir atšķirīgā un tas ir skaisti, jo tas mūsu valstis, tautas un cilvēkus padara interesantus un autentiskus. Kad dāņu skolēni viesosies Latvijā, viņi dzīvos savu draugu ģimenēs, iepazīs mūsu galvaspilsētu, Mērsragu, Mērsraga vidusskolu, to, ar ko skolēni nodarbojas pēc skolas, un tad skolēni veidos īsus, informatīvus video par Dāniju un Latviju, izmantojot savas fotogrāfijas, secinājumus, prezentācijas un parakstus. Video materiāli tiks publicēti abu skolu mājas lapās, sociālajos tīklos un glabāti abu skolu bibliotēkās, lai tos izmantotu kā informatīvus materiālus dažādās mācību stundās.

Savā brīvajā laikā skolēni sadraudzējās ar saviem dāņu draudziņiem, viņu ģimenēm, darīja dažādas aktivitātes kopā un jautri pavadīja laiku. Ir prieks, ka skolēni bija atvērti kontaktēties un motivēti sadarboties, prata labi - dažs pat izcili - angļu valodu.

Noslēguma vakarā Hvalso skolā pulcējās gan dāņu skolēnu vecāki, gan pedagogi, gan direktors, lai kopīgi nosvinētu veiksmīgu projekta iesākumu, klausoties skolēnu stāstos, skatoties bilžu prezentācijas, baudot mērsradznieku dziedājumu un izdejojot latviešu tautas deju kopā “Cūkas driķos”.

Projekta kontaktpersona Zane Alkšbirze

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma