Mērsraga vidusskolas ziņas

25

Ekoskolas ziņas

Ar prieku ziņojam, ka mūsu – Mērsraga - vidusskola arī šogad ir ieguvusi starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Šogad tika ļoti, ļoti rūpīgi izvērtēts, vai esam cienīgi šo balvu saņemt, un paredzams, ka nākamajā gadā prasības būs vēl augstākas.

Mūsu skola šajā starptautiskajā projektā piedalās jau 7. gadu. 2013./ 2014. m. g. skolotājas I. Grīnberga – Zaļkalne un Inga Kauliņa uzņēmās vadīt pašām tai laikā vēl neizzinātu programmu, ar skolas vadības atbalstu piesakot skolas dalību Starptautiskajā Ekoskolu programmā. Īpaši nopelni ir tā gada 7. klases skolēniem (pagājušā gada vidusskolas absolventiem), kuri darīja visu, lai pēc gada skola saņemtu Ekoskolas diplomu, kas deva iespēju vēl pēc gada pretendēt uz Zaļā karoga balvu.

  1. gada septembrī pie skolas pirmoreiz svinīgi tika pacelts Zaļais Ekoskolu karogs – prestiža balva par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un tās prasību ieviešanu. Šogad, jau 5. gadu pēc kārtas, esam ieguvuši šo mums ļoti nozīmīgo atzinību.

            Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pašā laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, sasaistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

            Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

            Vēlos atgādināt, ka mūsu skolas sekmīgai darbībai šajā programmā nepieciešams visu atbalsts. Vides jautājumi tiek integrēti mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs. Paldies visiem klašu audzinātājiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un ļoti, ļoti labajām lietām, ko mācām bērniem, runājot par saudzīgu attieksmi pret vidi un rādot personīgo piemēru.

Skolotāja I. Kauliņa

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma