Mērsraga vidusskolas ziņas

24

Sadarbība turpinās

Mērsraga vidusskolas sākumskolas skolotājas Dace Ansberga, Solvita Ivanova, angļu valodas skolotājas Līva Kadiķe un Zane Alkšbirze no šā gada 9. līdz 12. aprīlim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Hvalso skolu Dānijā.

Brauciena mērķis bija atjaunot skolotāju pieredzes apmaiņu starp sadraudzības skolām, kā arī smelties jaunas idejas pedagoģijā, stundas vērojot un arī vadot. Raksta autore grib īpaši nodot Lejres novada priekšsēdētāja Karstena Rasmusena ziņu Mērsraga novadam un vadībai, ka, viņaprāt, sadarbība novadu starpā turpinās.

Tā kā pašā rudens ieskaņā četri Hvalso skolas sākumskolas skolotāji smēlās pieredzi mūsu skolā, tad šis bija sava veida atbildes brauciens. Dāņu skolotāji bija sagatavojuši izcilu izglītojošu un izklaidējošu programmu, kuras ietvaros pedagogi ēda sviestmaizes pludmalē gandrīz pašā Kopenhāgenas centrā, izbraukāja kanālu ar kuģīti, baudīja pavasara saulīti cilvēku nesteidzīgajos pulciņos vecpilsētā, vēroja mūzikas, matemātikas, dāņu valodas mācību stundas 2. un 3. klasē, paši vadīja matemātikas, rokdarbu un angļu valodas stundas, apmeklēja Roskildes Vikingu kuģu muzeju un katedrāli, izbaudīja Lejres komūnas jauniešu mūziklu ,,Alise Brīnumzēmē” uzstāšanos un vienkārši runājās ar nu jau saviem draugiem/ kolēģiem no Hvalso skolas.

Mērsraga vidusskolas angļu valodas skolotāja Līva Kadiķe stāsta: “Pieredzes apmaiņas brauciens man kā jaunam pedagogam bija ļoti noderīgs. Gūti daudzi krāsaini un vērtīgi iespaidi par izglītības sistēmu, pozitīvisma piepildītiem cilvēkiem un pacilājošo gaisotni Dānijā. Paldies manai Mērsraga vidusskolai, ka varu šeit būt, nodot skolēniem zināšanas un aizņemties daudz vērtīgu atziņu, ideju un rīcību no šāda pieredzes apmaiņas brauciena, ko nodot tālāk saviem skolēniem angļu valodas stundās!”

Raksta autore uzskata, ka pieredzes apmaiņas braucieni ir vajadzīgi ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem. Pirmkārt, tie saliedē kolektīvu, otrkārt, tie izglīto skolotājus un iedrošina paskatīties uz izglītības procesu no citas perspektīvas, treškārt, tie liek kaut mazliet, bet mainīties, mainīt Latvijas izglītības sistēmā tik iestagnējušās mācību metodes un arī domāšanu, ko varu teikt pati par sevi. ,,Man bija satraukums par to, kā man izdosies sagatavotā angļu valodas stunda, jo nezināju, vai skolēni zinās, sapratīs mācību vielu un vai vispār līdzdarbosies, bet viss notika gludi un raiti, ātri sapratu, kā jārīkojas un kā katrā mirklī mācīt (es ar katru gadu arvien vairāk un vairāk izjūtu, ko man katrā brīdi mācīt un darīt, strādājot ar saviem jauniešiem savā skolā), un tad izglītošana sanāk tā viegli un abpusēji baudāmi. Man bija prieks, ka mēs kopā smējāmies un bija jautri, skolēni pēc stundas nāca klāt un samīļoja, teica paldies, protams, bija arī skolēni, kuri neiesaistījās, vairāk vēroja, bet tas ir tikai normāli 1. klasē, pirmajā mācību stundā pie sveša pedagoga”, piebilst Zane.

Mērsraga vidusskolas 4. klases audzinātāja Solvita Ivanova atzīst: ,,Man ļoti patika, ka dāņu skolēni ar prieku veidoja no dzijas un pērlītēm atslēgu piekariņus manā stundā un teica, ka nekad tādus iepriekš nav veidojuši. Dānijā man patika viss: sagatavotā programma, skola, mācību stundas, ekskursijas un satiktie cilvēki, jūtos pozitīvi uzlādēta.”

Skolotāja Dace Ansberga atceras: ,,Tas bija ļoti iedvesmojošs brauciens, jo man patika tas, ka varēju vērot, kā reāli notiek mācību stundas Dānijā, kā arī patika, ka disciplīnu un mācību rezultātu var panākt ar daudz savādākām metodēm un pieeju, tas ir, nepiespiestā un brīvā gaisotnē. Dāņu kolēģi mūs silti uzņēma, bija atvērti, pozitīvi un radoši. Uzdevu sev vairakkārt jautājumu, vai viņi arī no mums kaut ko var mācīties, un atbilde viennozīmīgi ir pozitīva, jo sapratu, ka arī mēs (visas un visi) esam lieliski!”

Ir tāds teiciens: ,,Cilvēks domā, Dievs dara”. Tā arī raksta autorei gribas teikt un vēlēt par mūsu nu jau 18 gadīgo sadarbību Hvalso un Mērsraga skolu starpā, lai kā mūsu saikne reizēm tiek šķērēta, tomēr arvien draudzība turpinās. Sadraudzību izbaudījuši daudzu klašu audzēkņi un pedagogi, skolas darbinieki, un tas pateicoties Mērsraga novada pašvaldības un Mērsraga vidusskolas vadības, skolēnu vecāku atbalstam. Augusta beigās uz Lejres novadu “Camp 34” projektu dosies skolēni no Mērsraga vidusskolas 9. klases un 3 skolotāji. Lai top!

 

Zane Alkšbirze

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma