Mērsraga vidusskolas ziņas

15

Karjeras attīstības atbalsta pasākums mūsu vidusskolā

2019. gada 15. februārī Mērsraga vidusskolas 5., 6. un 7. klases skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums „Gados jaunais programmētājs."

Nodarbībā skolēni pilnveidoja  programmēšanas, kodēšanas un loģiskās domāšanas prasmes, guva priekšstatu par to, kas ir algoritms, kā arī attīstīja prasmi saskatīt algoritmu lietojumu sadzīvē un atpazīt to pierakstītā vārdiskā veidā. 

Lita Grudkina

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma