Mērsraga vidusskolas ziņas

26

Galvenā vērtība ir mūsu bērni, kuri veidos nākotnes pasauli!

18.oktobrī Mērsraga vidusskolā notika seminārs novada vecākiem un speciālistiem par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.

Seminārs notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106). Semināru vadīja psiholoģe Iveta Krūmiņa.
Semināra ievaddaļā lektore iepazīstināja ar dažādu atkarību statistiku Latvijā un ārzemēs, turpinājumā stāstīja par atkarību rašanās riska faktoriem, par pusaudžiem un narkotikām, par atkarību veidiem, psihoaktīvo vielu un procesu atkarību ietekmi uz pusaudžu organismu. Lekcijas laikā lektore vairākkārt uzsvēra, ka liela loma bērnu attīstībā ir tieši vecākiem, viņu dzīvesveidam, uzvedībai.
Stipras ģimenes veido zinoši vecāki, stipri bērni aug laimīgās ģimenēs. Novēlam ģimenēm būt stiprām un laimīgām!
Mēs augam un mācāmies kopā. 

Paldies!

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma