Mērsraga vidusskolas ziņas

28

Nometne – Tauriņu salidojums Mērsragā

Kandavas – Mērsraga – Lejres (Dānijā) novadu pašvaldību atbalstītais jauniešu apmaiņas projekts jeb “Camp 34” nometne šogad Latvijā norisinājās piekto reizi, un katru gadu tā ir tieši gada 34.nedēļā. Tas nav vienas konkrētas komūnas projekts, to no 8 skolām tikuši konkursā atlasīti skolēni, kas nometnē piedalās.

Protams, svarīgākais projektā ir bērniem dāvātā iespēja: pamanīt, saredzēt, sajust to, kas abu tautu kultūrās, tradīcijās ir atšķirīgs, kā arī to, kas līdzīgs vai pat vienāds. Liels pluss ir arī iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas, jo bērni arī ikdienā sarunājās angļu valodā.

               Šogad nometni  „Tauriņu salidojums” veidoja un veiksmīgi  projektu īstenoja skolotāja Zane Alkšbirze  ar savu lielisko komandu. Nometnē  darbojās vairākas darba grupas un notika dažādas aktivitātes  ar mūsu pašu pedagogiem, kā grupu vadītājiem: Sintija Freimane Grīnberga, Ilze Mosa, Sandija Štreinerte, Aija Barovska, Līva Kadiķe, Alita Ozoliņa, Daiga Krugaļauža un Ivars Indruškevičs. Liels palīgs pedagogiem bijis arī Jānis Kaļiņičenko un mūsu pašu pašreizējie un bijušie vidusskolēni – Gabriēla Fībiga, Klinta Brinkmane, Laura Elizabete Ķiršakmene, Dārta Krūze, Amanda Mosa, Eduards Smilgainis un Kārlis Brinkmanis. Nometnes ieceres īstenot palīdzēja nometnes vadītāja Diāna Rubene.

                   Baudītas tika gan mākslas nodarbības, gan latviešu danči. Bērni devās kopā arī ekskursijā, tika sarīkots īsts futbola turnīrs, kurā bērni cīnījās par medaļām un kausiem. Garām nav laists arī orientēšanās sacensību prieks, kā arī pikniks pie Engures ezera, ko rīkojuši Mērsraga vidusskolas 7.klases skolēnu vecāki.

 

Ko par nometni saka tās čaklie darba rūķi?

Zane Alkšbirze –

 

“”Camp 34” aizsākās 2013.gadā, kad notika pirmā tikšanās Mērsraga, Kandavas un Lejres novadu skolu skolēniem Dānijā. Mērsraga novads sadarbību ar Dāniju aizsāka 1999.gadā. Mūsu skola pirmo reizi apciemoja Hvalso un Kirkesabes skolas 2001.gadā. Tad šo sadarbību koordinēja skolotāja Lolita Āboltiņa. Sadarbība starp Hvalso un Mērsraga skolām tiek uzturēta vēl šobaltdien, tikai tagad citā ietvarā un veidā.

 

Skolēni veidos Skype konferences, notiks skolotāju apmaiņas braucieni un mēs domāsim, kādus finansiālus instrumentus piesaistīt, lai notiktu skolēnu apmaiņa. 2013.gadā no Lejres komūnas atbrauca vairāki skolotāji, lai paustu mums savu ideju jeb vēlmi veidot “Camp 34”, viņi redzēja un dzirdēja, cik laba un veiksmīga sadarbība notiek Hvalso un Mērsraga skolu starpā, tādēļ radās vēlēšanās iesaistīt arī pārējās 7 Lejres komūnas skolas šajā programmā. Tā tas aizsākās, mēs piesaistījām Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu, iesaistījās visas 8 Lejres komūnas skolas un katra gada 34.nedēļā jaunieši satiekas. Vienu gadu  - Kandavā, vienu – Lejrē un tad – Mērsragā. 

Šogad bija mūsu kārta uzņemt 26 dāņu skolēnus un 2 pedagogus, kā arī 9 kandavniekus un 2 viņu pedagogus. No Mērsraga piedalīties šajā nometnē bija iespēja visai 7.klasei kopā ar skolotāju Sintiju Freimani Grīnbergu.

 

Nākamgad latviešu komanda dosies ciemos uz Dāniju.

 

Nometnē brīvprātīgi piedalījās pedagogi un jaunieši, kas atvieglo ideju īstenošanu reālajā dzīvē. Esmu priecīga un pateicīga viņiem. Tādēļ katru gadu arī cenšos kādu no kolēģiem paņemt līdzi uz Dāniju, lai kompensētu ieguldīto darbu un pūles.

Piedalīšanās nometnēs jauniešu saliedē, māca komunicēt gan latviešu, gan angļu valodā. Nometne ir vieta, kur vēlās vakara stundās notiek pozitīva ballīte un te arī mēs paši atceramies, cik jauki bērnībā bija pārgājieni un ekskursijas, kas noritēja vairākas dienas, jo tad taču varēja palikt ar saviem klasesbiedriem kopā vismaz 24 stundas!

Es uzskatu, ka mūsu jaunieši ir ieguvēji, piedaloties šādās nometnēs, arī mani novērojumi pierāda, ka viņi kļūst daudz atvērtāki, viņu redzējums uz lietām kļūst daudz plašāks un pozitīvāks.”

 

Skolotāja Aija Barovska -

“Es vairāk pavadīju laiku ar skolotājiem, vedu otrdien uz Mērsraga bāku, parādījām ev.lut.baznīcu. Nometnes noslēguma dienā tās dalībniekus vedu uz Bērzciemu, lai nogaršo un izbauda ,,Dieniņu" piedāvājumu. Skolotāji ir ļoti jauki, atraktīvi, humora pilni. Ļoti novērtē katru piedāvāto aktivitāti, dāņu skolotājs, kurš neēd zivis, pat nogaršoja zivju zupu un citus galdā celtos dārgumus. Man radusies sajūta, ka šogad bērni ir ļoti draudzīgi, labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, darbojas kopā, izbauda piedāvāto.”

Sandija Štreinerte:

“Nometnē iesaistījos brīvprātīgi, lai atsvaidzinātu savas angļu valodas zināšanas, iegūtu jaunu pieredzi. kopīgi ar kolēģēm - Ilzi un Sintiju, vadījām divas radošās nodarbības - taureņu apgleznošana un sapņu ķērāju gatavošana. Četri krāsaini, skaisti taureņi rotā skolas teritoriju.  Savukārt, sapņu kērājus katrs nometnes dalībnieks varēja paņem līdzi sev par piemiņu no Mērsraga. Kā pedagogs ieguvu jaunu pieredzi materiālu izvēlē. Secināju, ka ļoti svarīgs ir kolēģu atbalsts.”

Ilze Mosa:

“Pirmkārt, tas ir atbildīgi – plānošana, organizēšana, bet kopumā man patīk, jo esmu tikai palīgs un palīdzu ikvienā vietā, kur tas vajadzīgs. Bet, ja būtu galvenais organizators, tas prasītu daudz vairāk laika un būtu grūtāk. Kā es novēroju, bērni ir ļoti atvērti un bariņos runājās un darbojās. Bet arī tad, - kā kuri, jo vienmēr ir arī tādi, kas paliek maliņā. Kopējā gaisotne bija pozitīva.”

Ceturtdiena šogad iezīmēta kā nometnes pēdējā diena, un no jaukajiem dāņu draugiem diez vai kāds vairs gribēja atvadīties. Protams, draudzība turpināsies! Un, kā Imants Ziedonis reiz teicis par draudzību – “ Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes otram dāvināt.”

Mērsraga vidusskola sūta paldies par sniegto atbalstu šīs sadarbības veicināšanā starp Latvijas un Dānijas skolu skolēniem Mērsraga novada domei!

Nometnes organizatorus intervēja

Inga Hartika

(Mērsraga Informācijas centrs)

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma