Mērsraga vidusskolas ziņas

8

Rītdienas izvēli ietekmē šodienas pieredze

Ēnu dienu Latvijā organizē Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-Young Enterprise Latvija.ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Savukārt Darba devējiem tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Ēnotprieks Mērsraga vidusskolas skolēniem 14. februārī negāja secen. Jau  visu janvāra mēnesi  skolēni gatavojās šai dienai. Vecāko klašu skolēni  reģistrējās Ēnudienas mājaslapā http://enudiena.lv/ un izvēlējās, kur ēnot, savukārt jaunāko klašu skolēni varēja izvēlēties ēnot Mērsraga novadā vai pie saviem vecākiem.  Vairāki skolēni ēnoja savas paziņas, radus, vecākus kā savā novadā, tā arī blakus novados, pat Rīgā. Šogad bērni bijuši ļoti naski un ēnojuši visdažādāko profesiju pārstāvjus: sporta treneri, peldēšanas instruktoru, fitnesa treneri, mehāniķi, šoferi, pavāru, viesmīli, aktieri, pārdevēju, veikala vadītāju, bērnudārza audzinātāju, sekretāru, bibliotekāru, policistu, sociālo darbinieku, vizuālā tēla stilistu, frizieri, psihologu, ceļojuma konsultantu, kapteini, loci u.c.

Kā jau daudzus iepriekšējos gadus, tā arī šogad „ĒNOT” piedāvāja vietējās Mērsraga novada iestādes, uzņēmumi, uzņēmēji.Vēlos pateikt ļoti lielu PALDIES par ieinteresētību un iespējām ēnot  Mērsraga Sociālā dienesta vadītājai Guntai Fībigai, Bāriņtiesas vadītājai Ligitai Šucai,  Mērsraga novada pašvaldībai (sekretārei Madarai Brālei), Mērsraga bibliotēkas vadītājai Mairai Peterei, Informācijas centra darbiniecei Ingai Dzērvei,pašvaldības policistam Egīlam Bolmanim,  PII”Dārtai” vadītājai Lailai Štālei ar kolektīvu, viesu nama  „Vētrasputns”  īpašniecei Ivetai Dārziņai, Mērsraga ostas pārvaldei.

               Atrodi savu profesiju  – Redzi savu nākotnes vidi! Lai tas veiksmīgāk izdotos, Tu vari ielūkoties e-vides piedāvātajās mājas lapās!  Izpēti tās, izzini sevi, izpildi piedāvātos testus un virtuālas prakses, izmanto Tev sniegtās iespējas! Esi aktīvs!

www.niid.lv

www.arodagentura.lv/resursi/sevis-izpete/

www.profesijupasaule.lv/

www.prakse.lv

www.nva.gov.lv/karjera

www.openeducationeuropa.eu/en

Lita Grudkina

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma