Mērsraga vidusskolas ziņas

14

„PROFESIJU PĒTNIEKS”

„PROFESIJU PĒTNIEKS” - tā sauca karjeras attīstības atbalsta pasākumu, kas 2018. gada 13.februārī norisinājāsKarjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001 projekta ietvaros Mērsraga vidusskolā.

Kas jāzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?  Tas ir viens no jautājumiem, par kuru aizdomājas ikviens skolēns, jo priekšā ir ceļš uz savas karjeras izvēli!

SIA”Aspired” profesionāļu vadītajās,  tehniski radošajās darbnīcās - “Fiziķis kosmosā”, „Fiziķis-izgudrotājs Edisons”, „Kodu programmētājs”, „JAVA programmētājs” -bija iespēja darboties  1. – 12. klases skolēniem. Bērni un jaunieši guva ieskatu 21.gs. dabaszinību un tehnikas jomas profesiju pasaulē. Nodarbības pirmajā daļā  skolēni uzzināja par nepieciešamo izglītību, prasmēm, par īpašībām, kādām jāpiemīt, lai kļūtu par fiziķi, elektriķi, programmētāju. Skolēni  uzzināja, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, kādas ir radniecīgās profesijas, kādi ir galvenie darba pienākumi, kāda ir darba vide, darba instrumenti,kāda veida uzņēmumos var strādāt, kāpēc cilvēki izvēlas šādas nozares profesijas un ar ko sākt, lai iegūtu nepieciešamo izglītību dabassiznību un tehnikas jomu speciālistiem.Darbnīcas otrajā daļā skolēni aktīvi un radoši darbojās  ar iepriekš sagatavotiem materiāliem, lai iejustos tādās  profesijās kā fiziķis, elektriķis, programmētājs.

Šādās aktivitātēs jaunie cilvēki gūst svarīgu pieredzi, zināšanas un jaunas  prasmes, kas ļauj pasapņot  par iespējamo nākotnes darbu. Novēlu katram jaunajam cilvēkam izzināt sevi, lai nākotnē veiksmīgi  izvēlētos sev piemērotāko profesiju!

Lita Grudkina

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma