Mērsraga vidusskolas ziņas

3

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Velsā un Anglijā

Mērsraga vidusskolā tiek īstenots projekts Nr. 2016-1-LV01-KA101-022455 “Profesionālā pedagogu pilnveide Mērsraga vidusskolas angļu valodas skolotājiem sākumskolas posmā - iespēju rags visai skolai”.

Kursus Velsā apmeklēja angļu valodas skolotāja Zane Alkšbirze no 1. oktobra līdz 8. oktobrim. Savukārt uz kursiem Anglijā no 7. līdz 15. oktobrim devās matemātikas un bioloģijas skolotāja Sintija Freimane- Grīnberga.

Kursu tēma skolotājai Zanei bija “Vienas nedēļas kurss Eiropas skolotājiem jaunāko tehnoloģiju izmantošanā angļu valodas stundās”. Kursu laikā skolotāja viesojās un nakšņoja velsiešu ģimenē, iepazīstot tuvāk velsiešu dzīvesveidu un tradīcijas. Kursu programma bija piesātināta ar dažādām aktivitātēm, galvenokārt, lai uzzinātu interneta vietnes un aplikācijas, kuras var izmantot mācību procesā, padarot to interesantāku un produktīvāku skolēniem. Kursos skolotāji ieguva daudz metodisko materiālu, kurus izmantot angļu valodas mācīšanā, piemēram, spēles, domu kartes, tekstus u.c. Skolotāji tika iepazīstināti arī ar Velsas izglītības sistēmu, ierastākajiem ēdieniem, kurus viegli pagatavot arī pie mums, Velsas vēsturi, kultūru un tradīcijām. Brīvajā laikā skolotāji apmeklēja Brīvdabas muzeju un Kārdifas pili.

Kursi palīdzēs skolotājiem pilnveidot savu darbu ar dažādām metodēm, izmantojot internetu vai aplikācijas viedtālruņos. Mērsraga vidusskolā skolēni jau strādā ar balsošanas pultīm, telefonos izmanto aplikācijas uzdevumu veikšanai, piedaloties “Kahoot” viktorīnās un darbu veic pie datoriem datorklasē. Tagad, iespējams, uzdevumu klāsts un variācijas būs vēl plašākas. Lai izdodas!

Par pavadīto laiku kursos skolotāja Sintija izsakās pozitīvi: “Tas bija lielisks piedzīvojums, kurā ieguvu daudz jaunu iespaidu, nedaudz paspēju iepazīt viņu kultūru un vidi. Kursa ietvaros iepazinos ar skolotajiem no citām Eiropas valstīm, dalījos pieredzē par skolotāja darba metodēm un paņēmieniem Latvijā, kā arī uzzināju daudz  jauna no šiem kolēģiem.” Kursos tika apskatītas dažādas tēmas, piemēram, CLIL (satura un valodas integrētais modelis) kā mācīšanās metode, tika veidota izpratne par to, kā iesaistīt angļu valodu vai jebkuru citu svešvalodu mācību stundās, tādējādi bagātinot mācību procesu, padarot to radošāku, interesantāku un daudz produktīvāku. Skolotāja nodarbībās guva daudz ideju skolēnu pāru un grupu darbiem, iepazinās ar mācību metodēm, kā stundās vairāk iesaistīt jaunākās tehnoloģijas, kā arī mācījās paņēmienus, ar kuru palīdzību strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un traucējumi. “Šo kursu ietvaros vēroju skolotāju darbu kādā no angļu vispārizglītojošajām skolām. Vēroju, kā skolotāji un skolotāju palīgi strādā ar skolēniem, kuriem ir dažādas problēmas, kā viņi iekļauj visus skolēnus mācību procesā, lai sasniegtu rezultātu,” skaidro skolotāja Sintija.

Abas skolotājas priecājas par dāvāto iespēju piedalīties profesionālās pilnveides kursos un apgalvo, ka tā ir vērtīga pieredze, ar kuru dalīties gan ar skolēniem, gan ar saviem kolēģiem Mērsraga vidusskolā un citās novadu skolās.

Zane Alkšbirze un Sintija Freimane- Grīnberga

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma