Mērsraga vidusskolas ziņas

24

Lasīšanas svētki Mērsraga vidusskolā

Pirms rudens brīvlaika Mērsraga vidusskolā tika aizvadīti Lasīšanas svētki. Nedēļas garumā notika dažādas aktivitātes, lai rosinātu skolēnus lasīt un izdzīvot lasīto.

  1. oktobrī skolā viesojās pārstāve no Rakstniecības un mūzikas muzeja. 5. -7. klasēm bija iespēja klausīties I.Ziedoņa pasaku „Pasaka par smalku žogu” un noskaidrot, kas slēpjas Ziedoņa matos. Tajos bija paslēpusies panna, zīle, cepure, grozs un citi priekšmeti, kas aizgūti no Imanta Ziedoņa „Blēņām un pasakām”. Izmantojot priekšmetus, skolēni katrs radīja savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis rakstnieks I. Ziedonis.
  2. – 12. klases skolēni iejutās autoru, izdevēju, lasītāju un oriģināldarbu zagļu jeb plaģiatoru lomās. Katram bija iespēja pieņemt kāda rakstnieka vai mūziķa identitāti, kurš spēles laikā tika apsūdzēts par cita autora darba nozagšanu. Spēles mērķis bija iepazīt Latvijas rakstniecības un mūzikas vēstures neskaidrākos un pretrunīgākos notikumus, kā arī izprast plaģiātisma jēdzienu.
  3. oktobrī notika skatuves runas konkursa „Zvirbulis” I skolas kārta. Konkursa „Zvirbulis” mērķis - attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Katrs dalībnieks bija sagatavojis vienu latviešu autora dzejoli. No sešpadsmit dalībniekiem II kārtai tika izvirzīti desmit skolēni. Savukārt II kārtā, kas notiks janvāri, noskaidrosim skolēnus, kuri pārstāvēs Mērsraga vidusskolu starpnovadu skatuves runas konkursā Talsos. Liels paldies skolēniem un skolotājiem, kuri bija ieguldījuši papildu darbu, lai startētu konkursā! Paldies arī Mairai un Sarmītei par žūrijas pienākumu veikšanu!

Pirmais mācību gada ceturksnis ir paskrējis nemanot, klāt brīvlaiks, kurā skolēniem ir iespēja atpūsties, lai ar pilnu sparu turpinātu mācības. Ceru, ka brīvlaikā radīsies vēlme ne tikai lasīt skaistās, krāsainās rudens lapas, bet arī kādu grāmatu.

Noslēgumā aicinājums ikvienam - papildini Tautas grāmatu plauktu! Ikvienam ir iespēja papildināt Tautas grāmatu plauktu, dāvinot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai grāmatu ar īpašu stāstu, kas sasniegs arī nākamās paaudzes. Projekta ietvaros katrs iedzīvotājs tiek aicināts dāvināt vienu sev mīļu grāmatu ar tās priekšlapā pašrocīgi ierakstītu veltījumu vai personisku stāstu. Kopā ar grāmatu jānodod arī anketa, kuru varat atrast internetā: (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.tautasgramatuplaukts.lv/sites/tgp/files/media/TGP_anketa_LV_2016_2.docx)

Tautas grāmatu plauktā nokļuvušie vēstījumi tiks glabāti mūžīgi! Mēs, Mērsraga vidusskolas latviešu valodas skolotājas, gaidīsim grāmatas līdz 6. novembrim, lai jau 7. novembrī kopā ar skolēniem tās nodotu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Vairāk par šo akciju un nosacījumiem: www.tautasgramatuplaukts.lv

Skolotāja Aija Barovska

Twitter

 

Aptaujas

Kādus Mērsraga suvenīrus Jūs vislabprātāk iegādātos Informācijas centrā? Kas interesē, patīk?
     Rezultāti » 

Reklāma