Mērsraga vidusskolas ziņas

12

Dzejas un valodu mēnesī

Krāsainajā septembrī jau ieraksts, ka apkārt mums plaukst ne tikai asteres un gladiolas, bet arī dzejnieku vārsmas.

Atveram dzejas krājumu – un ir! Šī gada dzejas jubilāru J. Jaunsudrabiņa, E. Veidenbauma un J. Ziemeļnieka pasaule mūsu priekšā atplaukst kā zieds.

Pat ja bērnībā reizēm šķiet, ka dzeja nav saprotama un visiem taču skaidrs, ka tā nav interesanta, es ticu, ka katram cilvēkam ir savs dzejnieks, dažam tie ir pat vairāki, citam ir dzejolis, kura rindas ik pa laikam ieskanas ausīs un atsaucas sirdī. Tas labi redzams sociālo portālu ziņu plūsmās – apmēram katrs desmitais ieraksts tajās ir dzejolis vai tā pantiņš. Kā mums katram to atrast? Atšķiram dzejas krājumu – un ir! Arī šogad skolēniem bija iespēja atrast savu, šobrīd pašu skaistāko dzejoli. Citugad šis – tieši mans – dzejolis ir pārtapis muzikālā video, bet šajā gadā mēs, literatūras skolotājas, vēlējāmies, lai skolēni noformē to ar zīmējumu – tātad radošāk un personiskāk. Tā tapa “Vēstules no dzejnieka”, kuras varējāt pie klašu durvīm izlasīt visu iepriekšējo mēnesi. Un, cerams, daudzi turpinās atvērt šo dzejnieku krājumus, lai atrastu kaut ko tieši šodienai un tieši sev.

Kad raibajā dzejas dobē ieraudzīts visskaistākais zieds, tad likumsakarīgi, ka gribas kaut ko izplaucēt pašam. Tāpēc arī šogad turpinājām tradīciju rakstīt dzeju paši, un – tapa brīnišķīga, izjusta dzeja, kuru varēsiet lasīt arī novada avīzē.  Savukārt sākumskolēni glītrakstu konkursā pārrakstīja J. Jaunsudrabiņa darbu fragmentus.

Šogad mums bija iespēja skolas 2. stāva gaitenī aplūkot Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošo izstādi “Sadzejotā valsts” par kultūras darbinieku, īpaši dzejnieku nozīmi Latvijas tapšanā un atmodā. Manuprāt, šī izstāde bija iespaidīgs un interesants ceļojums ne tikai vēsturē, bet arī mūsu domāšanā. Tā ļāva atcerēties, ko mums nozīmē Daugava, Lāčplēsis, kā okupācijas gados ne tikai dzejoļu krājumu lappusēs, bet arī no teātru un koncertu skatuvēm tikai runāts Ēzopa valodā, “caur puķēm”, lai pateiktu galveno – mums būt. Dzeja ir viena no lietām, kas ļauj mums kļūt un būt par cilvēkiem un latviešiem. Šī izstāde bija katru uzrunājošs atgādinājums par to. Ceru, ka šādas izstādes par dažādām tēmām skola un novads atbalstīs arī turpmāk.

 Izstādes zili baltās “Facebook” planšetes bija arī labs fons Dzejas dienu noslēguma pasākumam – tās ļāva 5. – 12. kl. skolēniem satupties it kā ap tautas garīguma ugunskuru un justies kopā. Tas taču vienmēr ir bijis Dzejas dienu īstais mērķis, vai ne? Skolotājas Aijas vadībā pie šī ”ugunskura” mēs, protams, lasījām dzeju - gan savu, gan leģendārā makšķernieka J. Jaunsudrabiņa stilā – makšķerējām un lasījām arī jau minēto trīs klasiķu darbus. 7., 8. un 12. klase mūs iepazīstināja ar šiem autoriem, prezentējot pašu gatavotos dzejnieku “Facebook” profilus. Savukārt vienpadsmitie un skolas ansambļi uzrunāja ikvienu ar dziesmām, kuru pamatā arī ir šo dzejnieku dzeja. Pie dzejas ugunskura bija silti katram, kurš to vēlējās. Patiesi ceru, ka arī mājās kādam pastiepsies roka grāmatu plaukta virzienā. Mēs atšķirsim dzejas krājumu – un ir! Atkal tieši man uzrakstītas rindas.

Literatūras iepazīšana jau ar to vēl nebeidzas: oktobra vidū skolā viesosies Rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste ar radošām nodarbībām 5. – 7. klasei un vidusskolai. No 16. – 20. oktobrim skolā norisināsies Lasīšanas nedēļa, kuras laikā ikviens ir aicināts atšķirt tieši sev mīļāko grāmatu un kādu stundu veltīt lasīšanai. Šo nedēļu noslēgs skatuves runas konkursa 1. skolas kārta, kurā skolēni ar apgūto dzejoli centīsies pārliecināt nopietnu žūriju par tiesībām piedalīties 2. skolas kārtā janvārī un varbūt par iespēju doties uz starpnovadu kārtu Talsu BJC. Tāpat 7. novembrī atkal dosimies mācību ekskursijā uz Raiņa un Aspazijas vasarnīcu Jūrmalā, uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, uz Brāļu un Raiņa kapiem, kā arī apmeklēsim Nacionālā teātra izrādi “Savādais atgadījums ar suni naktī”. Tāpēc – viss turpinās.

Septembrī skolas apkārtnē ne tikai plauka ziedi dobēs, ziedu paklājā un dzejā, bet līdzīgi bērzu krāsainajām lapām apkārt virmoja dažādu valodu spiets. 26. septembrī mēs kopā svinējām Eiropas valodu dienu, kurā visi skolas skolēni varēja piedalīties latviešu, krievu un angļu valodas darbnīcās. Skolēni gan balsoja par pareizajām testa atbildēm ar saviem mobilajiem telefoniem angļu valodā, gan krāsoja matrjošku attēlus krievu valodā, gan atminēja vecvārdus, žargonismus un izdomāja jaunvārdus latviešu valodā. Bija interesanti gan pašiem, gan skolotājiem. Īpašu paldies gribu pateikt 10. klases māksliniecēm – Martai un Lūcijai – par uzzīmēto spēli ar vecvārdiem. Tāpat ar sākumskolas skolotāju laipnu atļauju 10. klases skolēni devās pie sākumskolas klasēm, lai stāstītu par J. Ziemeļnieku un kopā atminētu, kāds tad šis dzejnieks pēc nostāstiem varētu izskatīties. Tuvākajās dienās jau minētās mākslinieces dosies pie mazajiem parādīt pēc viņu aprakstiem tapušos portretus un salīdzināt tos ar oriģinālu. Ar Litas atbalstu pie 9. – 12. klases viesojās Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes pārstāvji un ļoti interesanti pastāstīja par iespējām studēt, kārtējo reizi atgādinot, ka svešvalodu veiksmīgas apgūšanas pamatā ir dzimtās valodas zināšana, tās gramatikas izpratne un grāmatu lasīšana. Tieši tik vienkārši, bet reizēm aizmirstas.

Dzejas un valodu mēnesis ir bijis interesants un raibs kā krāšņākā puķu dobe. Katrā no mums ir uzplaucis ikdienas steigā iesnaudušais dzejas un valodas skaistuma pumpurs. Mazliet žēl, ka tas jau atkal ir beidzies, net nekas – atkārtosim!

 

Iveta Balode

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma