Mērsraga vidusskolas ziņas

22

Iesaistīsimies projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai:

Mērsraga vidusskolas dalība projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC)  ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Mērsraga novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Mērsraga vidusskolā. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 9969,92  EUR.

Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta realizēšana Mērsraga vidusskolā tiek uzsākta 2017.gada septembrī.
Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas.

Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot  izglītojamo vajadzības – paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.
Projektā iesaistītā mērķa grupa ir 5.-6. klašu skolēni. Atbalsta pasākumiem finansējums tiek piešķirts saskaņā ar skolas izstrādātu projekta atbalsta pasākumu plānu.  Projekta ietvaros Mērsraga vidusskolā darbu uzsāk pedagoga palīgs . Uzskatām, ka nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamībai un sadarbībai, kas agrīni var palīdzēt noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru novēršanas  rezultātā iespējams panākt skolēna ātrāku attīstību un labākus mācību sasniegumus.

Līdz ar projekta realizēšanas uzsākšanu, skolas risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolas izglītības pakalpojuma dažādošanā  arī tiek sākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām paredzamajām izglītības sistēmas pārmaiņām nākamajā gadā.
Eiropas sociālā fonda projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ir iesaistītas 233 izglītības iestādes visā Latvijā.

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma