Mērsraga vidusskolas ziņas

14

Mērsraga vidusskolas skolēni ēnu dienā pašvaldības iestādēs

Kas es vēlos būt, kad izaugšu liels? - Šādu jautājumu brīdi pa brīdim sev uzdod katrs bērns, lai arī konkrētu profesiju cilvēks izvēlas skolas pēdējos gados vai vēlāk.

Ļaut baudīt bērnības sapņus devās 2. – 4. klašu skolēni kopā ar savu audzinātāju, lai izpētīt kādu no Pašvaldības iestādēm, tā iepazīstot profesiju daudzveidību, izceļot specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos dažādās profesijās.Šogad iesaistītās iestādes bija Mērsraga novada pašvaldība, sociālais dienests, bāriņtiesa, bibliotēka, pašvaldības policija. Ikviens uzrunātais, rosinot skolēnu interesi par dažādām profesijām, laipni piekrita uzņemt savā
iestādē skolēnus un atvēlēja laiku, lai iepazīstinātu ar ikdienas veicamajiem darbiem un saviem pienākumiem darba vietā. Vēlos pateikties iestādēm par dāvāto iespēju un radošo pieeju sagaidot mūsu skolas jaunākos skolēnus. Skolēni skolā atgriezās ļoti apmierināti un teikšu, ka šī ir ļoti efektīva un vajadzīga pieredze. Paldies. Uz tikšanos nākamajā gadā!

Lita Grudkina