Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

16

Vokālistu konkurss Jēkabpils mūzikas skolā ir noslēdzies!

Mērsraga mūzikas un mākslas audzēkņi piedalījās Arvīda Žilinska VII Jauno vokālistu konkursā. Piedalījās: Andretai Dzērve (7 gadi), Artūrs Ozollapa (8 gadi), Rebeka Laura Balode (10 gadi) un Anna Krūze (12 gadi).

Visiem solistiem patika dziedāt izvēlētās, obligātās Arvīda Žilinska dziesmas. Bija iespēja vienu dziesmu dzirdēt arī citu solistu sniegumā no citām mūzikas skolām. Šis konkurss popularizē akadēmisko dziedāšanas stilu. Konkursa organizētāji sarūpēja arī ekskursiju uz Jēkabpils muzeju, kas iekārtots Krustpils pilī.  

Šo vokālistu dziedāšanas tradīciju aizsākusi skolas iepriekšējā direktore Leona Pauliņa pirms 20 gadiem. (No 1977.gada līdz 2014.gadam skolas direktore bija Leone Pauniņa. Absolvējusi Viļņas konservatoriju un kopš pirmajām darba dienām pierādījusi sevi kā saimniecisku, enerģisku vadītāju un spožām idejām bagātu cilvēku.)

 

Savas vokālās prasmes parādīja 67 profesionālo mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 6 – 15 gadiem, ierodoties no dažādām pilsētām: Jelgava, Ilūkste, Viesīte, Ludza, S.Broka Daugavpils, J.Mediņa Rīga, Preiļi, A.Dombrovska Rīga, E.Vīgnera Kuldīga, Valmiera, Ogre u.c.

Tika vērtēta katra dziedātāja vokālās iemaņas, balss intonācija, dikcija, skatuves kultūra un priekšnesuma izteiksmība.

Dalībnieki uzstājās 4 vecuma grupās. A grupa: bērni no 6 – 8 gadiem, B grupa: bērni no 9 – 11 gadiem, C grupa: no 12 – 15 gadiem un C 2 grupa: zēni no 12 – 15 gadiem.

Paldies Talsu pašvaldībai par transportu, koncertmeistarei Ingunai Grīnvaldei un vecākiem par atbalstu bērnu sagatavošanā, veicinot viņus uz profesionālo izaugsmi.

Paldies, Ingai Hartikai, kura audzēkņiem parādīja un pastāstīja par Jēkabpils kultūras objektiem: Kena parks, Strūves meridiāna punkta parks, skvērs ar G.Burvja radīto skulptūru “Zirgs ar ratiem”, I.Šļivkas skulptūras “Pilsētas stāsts”, A.Bikšes “Mazais vijolnieks”- J.Vītola piemiņai, visvecākā koka dzīvojamā ēka Jēkabpilī – 1808.g., skvērs ar strūklaku “Sfēra”, Jēkabpils simbols Lūsis u.c.

 

Kora klases pedagoģe Inese Ozollapa

 

https://www.youtube.com/watch?v=3s1N8nEYUd0