Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

8

Par Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas darba režīmu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.7.1 apakšpunktu: ”Šā rīkojuma 5.13.2.7. apakšpunktā minētās individuālās konsultācijas attiecināmas arī uz izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas tematiskajā jomā "Mākslas" un kuru klašu un grupu izglītojamiem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus” Mērsraga Mūzikas un mākslas skola atsāk “Mākslas” jomas izglītojamo, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus, klātienes konsultācijas ar š.g. 8. martu.

Twitter

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma