Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

1

Zinību diena - “Ir laiks! Gudrības krāt un prātus spodrināt!”

Mērsraga Mūzikas un mākslas skola jauno mācību gadu 1. septembrī ieskandināja ar, audzēkņu un pedagogu sagatavotiem, muzikāliem sveicieniem.

Kaut kur tālumā uz lauka,

Dzestrs rīts tiek miglā tīts,

Kaut kur pļavā rīta rasā,

Kājas mazgā septembris.

Mūsu skolā audzēkņi var apgūt klavierspēli, flautas spēli, ģitārspēli, vokālo dziedāšanu un vizuāli plastisko mākslu. Esam priecīgi, ka ar katru gadu mūsu audzēkņu saime aug, jo ir dziedāt gribētāji, spēlēt gribētāji, gleznot un veidot gribētāji. Mūzikas un mākslas skolas direktore Alita Ozoliņa sveica mūsu skolas jaunos audzēkņus sagatavošanas klasē un pirmajā klasē.

Laba, vēlējumus, saņēmām arī no Mērsraga novada domes priekšsēdētāja Roberta Šiliņa.

Lai labestīgs satikšanās prieks valda starp audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem.

Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe

Daiga Krugaļauža