Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

2

Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Ērikam Lācim 3.vieta

No 27. -29. februārim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā notika Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ‘’ Wind Stars 2020’’.

Tajā piedalījās 300 jaunie mūziķi no 12 pasaules valstīm, bet kopā ar visiem pedagogiem un koncertmeistariem  tajā piedalījās 700 dalībnieki. Pasākumā piedalījās mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas un Izraēlas. Konkursa dalībnieki bija mūzikas skolu un mūzikas vidiusskolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kuri demonstrēja savu meistarību flautas, obojas,klarnetes saksofona, fagota, trompetes, trombona, eifonija, mežraga un tubas spēlē.

No Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 1. flautas spēles klases audzēknis Ēriks Lācis. Viņš uzstājās AI grupā un šo grupu vērtēja starptautiska žūrija no Itālijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas un Izraēlas. Neskatoties uz iespaidīgo žūriju, Ēriks spēja ļoti sakoncentrēties, pārvarēt satraukumu un sniegt labu muzikālu priekšnesumu. Liels gandarījums par iegūto 3. vietu. Paldies koncertmeistarei Ingunai Grīnvaldei un Ērika vecākiem, jo īpaši Jurim Lācim par atbalstu klātienē.

 

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotāja Juta Frēliha.