Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

11

Jauno pianistu festivāls Sabilē

5.decembrī Sabiles mākslas un Mūzikas skolā notika jau VI Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles festivāls. Šī pasākuma idejas autore ir Ventspils PICK Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģe Daira Štrausa.

Festivālā piedalījās 13 Mūzikas skolu audzēkņi no Valdemārpils, Ugāles, Dundagas, Sabiles, Piltenes, Kandavas, Engures, Rojas, Talsiem, Kuldīgas, Tukuma, Ventspils un arī no mūsu - Mērsraga MMS. Kopā muzicēja 51 audzēknis. No mūsu skolas šoreiz piedalījās divas manas klavierklases audzēknes Elēna Kniploka ( 6.klase ) un Līga Annija Indruškeviča ( 7.klase ). Elēna spēlēja gan viena pati, gan kopā ansamblī ar Līgu. Ar Elēnu kopā izvēlējāmies repertuāru. Šoreiz viņa spēlēja skaisto, lirisko C.Burvella skaņdarbu "Tevī plūst upe" no kinofilmas "Krēsla". Savukārt, ansamblī meitenes atskaņoja latviešu autores Irinas Soiko sacerēto smeldzīgo Valsi, kurš visiem ļoti patika, jo pēc festivāla pie manis pienāca skolotājas no citām Mūzikas skolām un lūdza uzdāvināt notis.

Festivāls bija ļoti labi organizēts. Katrs audzēknis saņēma nelielu dāvaniņu un Pateicības rakstu. Bija sarūpēts arī svētku galds ar dažādiem našķiem gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Viss pagāja draudzīgā un pozitīvā gaisotnē.

Paldies Mērsraga pašvaldībai par transportu un Elēnas tētim Guntim par vizināšanu!

 

Inguna Grīnvalde

Mērsraga MMS klavierspēles pedagoģe