Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

29

Koncerts “Pavasara dziesmu burziņš”

Koncerts “Pavasara dziesmu burziņš” notika 26.aprīlī Kandavas Mākslas un mūzikas skolā.

Šajā koncertā piedalījās arī Mērsraga mūzikas skolas ansamblis “Ledenes” (Mišele Marta Ķevle, Anna Krūze un Loreta Grieze), kā arī  6.kora klases audzēkne Dārta Krūze. Katrs kolektīvs un solists nodziedāja visskanīgākās šī pavasara dziesmas. Koncerta organizētāji ik pa laikam ar dažādām aktivitātēm iesaistīja publiku dažādos uzdevumos, piemēram, bija jāknipo dziesmai pavadījums vai jāmeklē zem krēsla pielīmēta zīmīte, kuru iemainīja pret gardumu, vai jādzied draugu dziesmiņa pēc dzirdes, vai jāizkustina viss ķermenis u.tml.

Visu koncerta burziņu atbalstīja mūsu bērnu vecāki. Lūk, kādos iespaidos viņi dalās:

Mišeles Martas mamma:

Man prieks redzēt meitas apņemšanos dziedāt uz skatuves un rūpīgi sekoju viņas gaitām.

Redzot un dzirdot vienaudžus koncertos, konkursos uz vienas skatuves, meitenes šo to var noskatīties un apmainīties ar savstarpējām idejām. Katrā ziņā, šādi publiski pasākumi tikai vairo arī manas meitas izaugsmi.

Lai enerģija un spēks pietiek skolotājai Inesei ieguldot darbu arī savās brīvdienās. Paldies deju skolotājai Sarmītei. Paldies pagastam par transportu. Lai meitenēm izdodas sadziedāties arī nākošajā sezonā.

 

Loretas mamma:

Ir jauki, ka  meitenēm ir kāds kopīgs burziņš ne tikai Mērsragā, bet arī Kandavā un Tukumā. Lai tik turpina iepazīt citu novadu mūzikas skolas un to talantīgos dziedātājus. Meklēt un atrast savas dvēseles sirds dziesmas.

 

Kora klašu audzēkņi sabrauca no visām Ventspils reģiona mūzikas skolām: Talsu, Sabiles, Rojas, Valdemārpils Mākslas un Mūzikas skolas, kā arī Piltenes Mūzikas skolas, Mērsraga Mūzikas un mākslu skolas un paši organizētāji no PIKC Ventspils mūzikas vidusskolas. Kā arī paši Kandavas kora klašu audzēkņi.

Mūzikas skolotāja Inese Ozollapa

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma