Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

8

Uzdrīkstēties - piedalīties!

Mūsu, Mērsraga mūzikas un mākslu skolas 6.kora klases audzēkne Dārta Krūze gūst fantastiskus iespaidus par “Talsu starptautiskā konkursa bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu” vokālo kultūru.

Dārtas pārdomas par redzēto un dzirdēto: “ Vienmēr ir interesanti aplūkot un atklāt kādu jaunu mūzikas skolu un tās iedzīvi (Talsu mūzikas skolu). Kā arī  sevī izdzīvot jaunas domas un emocijas. Patīkami redzēt un dzirdēt kā mani vienaudži uzstājas un parāda savas prasmes vokālajā mākslā”.

 

Konkursā piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas un Lietuvas, Igaunijas mūzikas skolām. Dalībnieki startēja dažādās vecuma grupās. Katram dalībniekam bija jādzied viena obligātā latv.t.dz. un otra brīvas izvēles dziesma.

Paldies koncertmeistarei Daigai Krugaļaužai un Dārtas vecākiem.

Mūzikas skolotāja Inese Ozollapa