Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

1

Koncertprogrammā "Sirds prieks" Ventspilī piedalījās arī Dārta Krūze

Mēs kopā priecājamies par to, ka Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas kora klases audzēkne Dārta Krūze atrada sevī uzdrīkstēšanos un vēlmi iemācīties dziedātāja un obojista Daumanta Kalniņa diezgan sarežģītās kora dziesmas.

Skaisto koncertu, kurā Dārta piedalījās, rīkoja Ventspils Mūzikas vidusskolas diriģentes Anitra Niedra un Rudīte Tālberga. Koncertprogrammā „Sirds prieks” piedalījās ne tikai ventspilnieki, bet arī daži zinātkārie talsinieki un mūsu Dārta Krūze. Paldies Dārtas ģimenei par atbalstu meitas izaugsmei mākslinieciskajā darbībā.

Pēc koncerta gaisā virmoja ļoti daudz pozitīvu domu, sajūtu un dziesmu melodiju. Atceroties koncerta iespaidus, Dārta savā sirds priekā dalījās arī ar mani un sacīja: „Kora dziedātāji bija atsaucīgi un izpalīdzīgi. Visi kopā veiksmīgi sagatavojāmies koncertam, kas, manuprāt, bija ļoti sirsnīgs un izdevies”.

https://www.youtube.com/watch?v=hqgEmeD-LDA

Inese Ozollapa