Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

10

Kā mums veicās Mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu festivālā

Šā gada 5. decembrī Kandavā, jaunajā un skaistajā Mākslas un mūzikas skolā notika Kurzemes reģiona Mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu festivāls, kurā piedalījās arī mūsu skolas ped.Ingunas Grīnvaldes 6.klases audzēkne Līga Annija Indruškeviča.

Pavisam festivālā tika pārstāvētas 14 Mūzikas skolas ar 37 audzēkņiem. Jaunajiem māksliniekiem vajadzēja atskanot divus skaņdarbus, no kuriem vienam bija jābūt latviešu komponista sacerējumam. Festivāls bija kā dāvana Latvijas 100 dzimšanas dienai. Atmosfēra festivālā bija jauka un pozitīva. Bērni saņēma arī nelielas dāvaniņas, kuras bija sarūpējuši Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pedagogi. Mājās atgriezāmies labā noskaņojumā un ar jaunām idejām turpmākajam darbam.