Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

8

I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēlē

26.aprīlī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā notika I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēlē.

Konkurss bija radījis lielu atsaucību flautistu vidū, jo dalībnieki bija atbraukuši no dažādām Latvijas vietām, jo īpaši aktīvas bija visas Pierīgas skolas.
Konkurss notika trijās vecuma grupās un mūsu grupā bija visvairāk dalībnieku  - 30.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 3. flautas spēles klases audzēkne Laura Rolanda Indruškeviča - audzēkne, kas ar savu centību un pacietīgo darbu, spēja sagatavot konkursam atbilstošu programmu.
Neskatoties uz agro celšanos un satraukumu, Laura konkursā sniedza labu muzikālu priekšnesumu.
Liels paldies Lauras mammai Ilzei par atbalstu un mūsu šoferītei Mērsraga novada domes izpilddirektorei Agnesei Kreicbergai.

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas

flautas spēles skolotāja Juta Frēliha


Audzēknes Lauras Rolandas Indruškevičas sajūtas, piedaloties konkursā

Mūzika ienes cilvēka Dvēselē plašumu, garā – spēku un sirdī – maigumu un siltumu, prātā – gaismu un brīvību.
Beinsa Duno

  • 26.aprīlī piedalījos I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā flautas spēlē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā.
  • Konkursā izpildīju 2 skaņdarbus: M. Regera Romanci un C.A.Kiī Spāņu marionete

Lai arī konkursā piedalījās ļoti, ļoti daudz dalībnieki - manā grupā muzicēja 30 dalībnieki, man ļoti patika šis konkurss. Priecājos pabūt Ulbrokas Mūzikas un mākslas, kurā biju pirmo reizi. Skaistā, pavasarīgā diena bija notikumiem, piedzīvojumiem, pārsteigumiem bagāta.

Milzīgs paldies skolotājai Jutai Frēlihai un koncertmeistarei Ingunai Grīnvaldei par ieguldīto darbu. Liels paldies Mērsraga novada izpilddirektorei Agnesei Kreicbergai par radīto iespēju nokļūt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā un mūzikas skolas direktorei Alitai Ozoliņai par atbalstu.

Laura Rolanda Indruškeviča