Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

20

“Pūš pa deviņ - 2017” - Talsos

12.aprīlī notika IX Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss Talsos “ Pūš pa deviņ - 2017”.

Konkursa dalībnieki bija no dažādām Latvijas skolām – Piltenes, Sabiles, Ventspils, Tukuma, Kalētiem, Engures, Saldus un Talsiem. Konkurence bija liela, jo tieši šajā grupā piedalījās visvairāk ansambļu.
Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 3. klases flautu ansamblis, kurā spēlē Laura Rolanda Indruškeviča, Diāna Burnovska un Krists Brinkmanis. Konkursam bija jāsagatavo programma līdz 5 minūtēm. 
Visus ansambļus vērtēja nopietna žūrija no J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas.
Konkursa organizatori bija padomājuši kā aizpildīt brīvo laiku pēc spēlēšanas. Gaidot rezultātus audzēkņi varēja piedalīties žūrijas meistarklasē un noklausīties J. Vītola Mūzikas akadēmijas mežraga kvarteta mazu koncertiņu. 
Mājās atgriezāmies ar spilgtiem iespaidiem, jo dzirdējām un redzējām tik daudz dažādus ansambļus.
Paldies vecākiem par atbalstu un jo īpaši Ilzei Indruškevičai par sagādātajiem tērpiem.

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
Flautas spēles skolotāja Juta Frēliha