Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas ziņas

26

Vokālā mūzika – kora klase audzēkņu valsts konkurss

Šogad norisinājās kārtējais Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas Vokālā mūzika – kora klase audzēkņu valsts konkurss. Mērsraga Mūzikas un mākslas skolā Izglītības programma Vokālā mūzika – kora klase ir jaunākā izglītības programma, līdz ar to mūsu dalība šajā konkursā notika pirmo reizi.

Konkursam izvirzīju vienu audzēkni – Dārtu Krūzi, kura šobrīd mācās 4. kora klasē un ir 13 gadus veca. Jāpiemin, ka Dārta dziedāšanu Mērsraga mūzikas un mākslas skolā mācās tikai no septembra mēneša, tāpēc man kā pedagogam jāatzīst, ka piedalīšanās konkursā bija drosmīgs lēmums!

Konkursu vērtēja ļoti kompetenta žūrija – Aira Birziņa (Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente), Rihards Dubra (komponists) un Aivars Krancmanis (operdziedātājs). Katrs žūrijas loceklis vērtēja audzēkni pēc noteiktiem kritērijiem, dodot noteiktu punktu skaitu no iespējamā maksimālā punktu skaita. Konkursa noslēgumā katrs pedagogs saņēma sava audzēkņa vērtējumu rakstiskā veidā – vērtēšanas kritēriju tabulu, kur katrs žūrijas loceklis bija ierakstījis punktu skaitu un savu komentāru. Te pieminēšu, ka augstāko punktu skaitu Dārtai bija piešķīris operdziedātājs A. Krancmanis, kas bija 21 no 25 punktiem. Savukārt, pārējie žūrijas locekļi mazāk. Varu teikt, ka vērtēšana bija detalizēta, jo šogad piedalījās 40 dalībnieki, kas ir turpat uz pusi vairāk kā iepriekšējā Valsts konkursā.

Kaut Dārtai pēc kopējā punktu skaita šoreiz vietu apbalvojums netika, uzskatu, ka meitene sevi labi parādīja, ņemot vērā, ka dziedāšanu mācās tik īsu laika posmu. Arī A. Birziņa savā vērtējumā norādīja, ka Dārtai ir patīkams balss plūdums, savukārt A.Krancmanis pie skatuves tēla vērtējuma bija piešķīris maksimālo punktu skaitu. Man kā pedagogam ir liels prieks, ka pēc šī konkursa audzēknei ir pozitīvs noskaņojums, ir apņēmīga un turpina darbu tikpat apzinīgi kā līdz šim, kaut arī neieguva kādu no vietām. Kopā ar audzēkni esam pārrunājušas un izdarījušas secinājumus par žūrijas vērtējumu, komentāriem, ieteikumiem un turpinām strādāt tālāk, attīstīties, pilnveidot prasmes vokālajā mākslā!

 

 

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
Vokālais pedagogs
Marika Gavrona