Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

17

Mīlot savu Latviju

Latvija ir maza daļa lielās Pasaules, kas mūsu – latvieša dvēselei ir tuvu, tuvu, lai kur mēs būtu, lai kādu likteni izdzīvotu. Gaidot Latvijas 98.dzimšanas dienu, visu nedēļu mazie „Dārtas” iemītnieki cītīgi gatavojās – darināja karodziņus, veidoja no filca materiāla savas sejiņas, ko „ielikt” izgaismotajā Latvijas kontūrā. Uz karodziņiem bērni rakstīja vēlējumus savai Zemei.

„Ai, jel manu skaņu balsi-
skan mežā, skan laukā.
Laukā skan akmenī,
mežā skan ozolā.”
/Latv.t.dz./

       Latvija ir maza daļa lielās Pasaules, kas mūsu – latvieša dvēselei ir tuvu, tuvu, lai kur mēs būtu, lai kādu likteni izdzīvotu. Gaidot Latvijas 98.dzimšanas dienu, visu nedēļu mazie „Dārtas” iemītnieki cītīgi gatavojās – darināja karodziņus, veidoja no filca materiāla savas sejiņas, ko „ielikt” izgaismotajā Latvijas kontūrā. Uz karodziņiem bērni rakstīja vēlējumus savai Zemei.

           Svinot Latvijas dzimšanas dienu, katras grupas bērni devās simboliskā ceļojumā uz kādu viņiem mīļu vietu Latvijā. Latvija ir zeme, kurai pieder mūsu sirds. Svinot šos svētkus izjutām, ka katrs „Dārtas” iemītnieks ir ieguldījis kādu daļu no sevis, lai viss izdotos silti, emocionāli priecīgi, vienoti. Paldies, ka esam kā zobratiņi lielajā pulkstenī, kas nekļūdīgi skaita savu laiku – uz priekšu, uz priekšu vien./Dace un Sindija, svētku organizētājas/

 „Tika teikti silti, skaisti vārdi par mūsu Latviju. Sirdis sildīja dziesmas par Latviju. Patika mums dziedāt un Latvijai svētkus svinēt.”/”Zīļuku” grupas bērni/

 „Mums patika, ka svētki bija priecīgi. Mēs savās sirdīs izjutām, ka Latvija ir visjaukākā un vismīļākā vieta uz Zemes. Mēs mīlam savu Latviju.”/”Kastanīšu” grupas bērni/

 „Svētki izdevās mīļi un sirsnīgi. Ļoti mums patika gaišā, siltā Latvija. Paldies!”/”Sprīdīšu” grupas bērni/

 „Katra bērna sirdī ielija priecīga dzirksts, kad varēja Latvijas kontūrkartē ievietot savu, kopā ar skolotāju izgatavoto portretu, tā stiprinot izpratni par savu vietu savā zemē.”/ auklīte Ausma grupā „Pīlādzītis”/

 „No mazām sirdīm deg liela liesma. „Dārtas” svētku ceļojums Latvijai parādīja, cik mēs esam garā bagāti – mums ir savas tautasdziesmas, dejas, dziesmas, kuras izdziedam cauri gadalaikiem, kas piepildīti ar neskaitāmām skaņām un pasaulei ap mums liek skanēt. Mūsmājas debesīs spīd visspožākās zvaigznes, un tie esam mēs – „dārtenieki” – mazie un lielie, kuriem savas sirds stūrītī ir maza daļiņa no Latvijas plašumiem. Svinīgais pasākums bija ļoti pacilājošs, sirsnīgas un mājīgas atmosfēras gaisotnē. Paldies mazajiem un lielajiem Mērsraga gaismas nesējiem. Starojam un ziedam.”/Laila, PII „Dārta” vadītāja/

 

                                                                           

                                                                          “Kastanīšu” grupas audzinātāja Dace