Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

12

Ar jaunu pieredzi plecos no teiksmainās Krimuldas

7. oktobra rudenīgajā rītā ar labu omu ceļasomā PII “Dārta” devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz PII “Krimulda”. Izkāpjot no autobusa, mūsu priekšā “iznira” brīnišķīga, nesen renovēta celtne un lielisks bērnu rotaļu laukums ar bagātīgiem un košiem atribūtiem spēļu laukumiņos. Kā vēlāk noskaidrojām, tad ēkas pārbūvē izmantoti tikai ekoloģiski būvmateriāli un pašvaldība tajā ieguldījusi ļoti lielus līdzekļus.

Pirmsskolā ir septiņas grupas vecumā no 1,5 – 6 gadiem. Iestādē aktīvi darbojas bēbīšu skoliņa un logopēds. Pēcpusdienās bērni var apmeklēt mākslas skolu un angļu valodas pulciņu. Vecāko grupu bērni regulāri apmeklē tuvējās skolas peldbaseinu. Soli pa solim šeit tiek realizēts valeoloģiskās izglītības princips : “ Cilvēk, izzini un radi sevi”. Tāpēc iestāde mērķtiecīgi strādā pie tā, lai tiktu nodrošināta veselīga, daudzveidīga pedagoģiskā vide – sabalansēts veselīgs uzturs (daudzi produkti tiek iepirkti no vietējiem zemniekiem un ražotājiem), sporta aktivitātes katru dienu, āra nodarbības dabas izzināšanā un rūdīšanās aktivitātes, kas ļauj bērniem kļūt veselākiem un mazāk slimot. Kā teica vadītāja Anita Veide: “Tas nebūtu iespējams bez Krimuldas novada domes ieinteresētības un atbalsta”.

            Pēc pirmsskolas izglītības apmeklējuma baudījām teiksmainās Krimuldas apkārtni. Iepazināmies ar vienu no vecākajām mūra baznīcām - Krimuldas luterāņu baznīcu, tad devāmies pastaigā pa Kubeseles dabas taku gar gleznainajiem Runtiņupītes krastiem, kur apskatījām Kaupo kapa uzkalniņu, Ruņtiņalu, priecājāmies par Saulstariņu klintīm un takai vijoties gar senajām baltu kapu vietām... mēs negaidot un par pārsteigumu sev aizstaigājāmies līdz pašai Gaujai un tad sapratām- esam paveikuši varoņdarbu. Taka mūs bija aizvilinājusi pa trīs reizes garāku maršrutu. Laikam jau tāpēc, lai baudītu krāšņo Gaujas krastu ainavu. Bet šoferītis Kristaps ātri noreaģēja un bija klāt, lai turpinātu mūsu ceļojumu tālāk uz Krimuldas muižu, kur mūs laipni sagaidīja gide un pastāstīja par šīs muižas vēsturi. Visspilgtāk atmiņā paliks brīnišķīgais skats no muižas terases - krāsainās koku galotnes kā spilgti rudens dabas akcenti bija izraibinājuši visu plašo Gaujas senleju un rāmi spoguļojās Gaujas mierīgajos ūdeņos, bet lietus miermīlīgā smidzināšana veldzēja gan dabu, gan dvēseli. Cik skaista gan ir mūsu zemīte!

            Paldies par šo iespēju būt, redzēt, piedzīvot un pārņemt labāko! Tas dot atspērienu jaunu ideju realizēšanai mūsu iestādē. Paldies vecākiem par šo lielisko dāvanu – brīvo piektdienu, kad var redzēt cita novada bērnudārza darbību ikdienas procesā! Paldies pašvaldībai par iespēju izmantot bezmaksas transporta pakalpojumus pieredzes apmaiņas braucienam! Paldies Dacei Sergetai par sarūpēto dāvanu no zvejniekciema mūsu tālajiem viesiem! Paldies!

            Ar gaišām domām sirdī, jaunu pieredzi plecos un krāsainām atmiņām par šo brīnišķīgo dienu, mēs esam atgriezušies mājās, lai ar jaunu darba sparu ķertos pie saviem ikdienas pienākumiem.

                                                                                                    Terēzija Zondaka
                                                                                                 PII “Dārta” metodiķe