Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

5

„Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai”

Vairāk kā divu mēnešu garumā, sadarbībā ar SPKC, Dārtas bērni vingroja un labi pavadīja laiku fizioterapeita Jāņa Indruškēviča vadībā. Kopā tika aizvadītas 10 nodarbības (vienu reizi nedēļā), kuru mērķis bija apgūt vingrinājumus vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai, tai skaitā, muguras muskulatūras stiprināšanai, stājas problēmu profilaksei un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.

Katru piektdienu, Zīļuku un Sprīdīšu grupas bērni, ar nepacietību gaidīja Jāni. Jāņa nodarbībās bija, ne tikai nopietna vingrošana uz paklājiņiem, bet arī jautras rotaļas, kurās visi bērni iesaistījās.

            Vingrinājumi bija ļoti dažādi un jautri pasniegti, kas bērnos izraisīja interesi un prieku darboties. Jāpiebilst, ka arī skolotājas pievienojās nodarbībām un veica uzdevumus kopā ar saviem audzēkņiem.

            Noslēdzošas nodarbības beigās audzēkņi no nodarbību vadītāja Jāņa saņēma diplomus par aktīvu iesaistīšanos un dāvaniņu.

            Cerot uz turpmāku tikšanos, Dārtas audzēkņi un skolotājas, iestādes vadība saka lielu paldies Jānim par ieguldīto laiku un darbu!

                                                                       

                                                                        Sporta skolotāja Anete