Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

9

Svētku mēnesis „Dārtā”

Pienākot tumšajam novembrim, mēs sagaidām gaišus svētkus – Latvijas dzimšanas dienu. Arī Dārtas saime gatavojas šim svarīgajam notikumam, gatavojot svētku dekorācijas un apsveikumus Latvijai, runājot par savu identitāti un piederību valstij. Lai gan esam maziņi, bet patriotisms mūsos ir liels.

Gan lielie, gan mazie Dārtas pārstāvji, 11.novembrī, piedalījās Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā. Par spīti lielā vēja centieniem apdzēst mērsradznieku iedegtās uguntiņas, tās turpināja degt visu gājiena laiku un pavadīja mūs līdz Piemiņas akmenim, kur varējām nolikt svecītes par piemiņu kritušajiem, un kopā izdziedāt skaistas dziesmas.

            Šajā notikumiem bagātajā novembra mēnesī, Dārtas iemītnieki paspēja piedalīties arī konkursā „Viens zaļš darbs Latvijai”, kurā no otrreizējiem izejmateriāliem bija jāizveido, kaut kas praktisks un paliekošs, tādā veidā uzlabojot vidi sev apkārt. Mūsu iestādes teritorijā tagad ir skaista darba rīku novietne.

Tāpat, arī konkursa ietvaros, izgatavojām sienas dekorus no nevajadzīgām drēbēm un audumiem, ieaužot tos tīklā – „Es iepinu dzīpariņu Dārtas dzīves celiņā”. Šī dāvana tagad rotā iestādes pirmā stāva gaiteni.

            Pavadot novembri un priecājoties par padarīto, sagaidīsim Dārtā tik pat radošu decembri!

Skolotāja Anete