Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

24

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA PII “DĀRTA''

Kas ir tā zeme, kuru labi zinām? Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila! Kur ģimene un visi labie draugi! Tā ir mūsu Latvija, mūsu dzimtā vieta, mājās un ģimene. Novembris ir patriotisma mēnesis, kad vislielākā vērība tiek pievērsta bērnu pilsoniskajai audzināšanai. Pirmā valstiskā piederības sajūta bērnā noteikti nāk no ģimenes, bet pirmskolā mēs to stiprinām un cenšamies audzināt bērnos tādas vērtības kā cieņu un mīlestību pret savu valsti, valodu, tradīcijām, simboliem.

Gatavošanās Latvijas diženākajiem svētkiem sākās jau ar novembra pirmajām dienām, kad grupās audzēkņi kopā ar audzinātājām un viņu palīgiem gatavoja atbilstošu noformējumu, kad bērni apguva jaunas dziesmas, iepazinās ar Latvijas vēsturi, tradīcijām. Vecākās grupas bērni padziļināti izpētīja un izzināja, ko slēpj kartē redzamie apzīmējumi, ko varam uzzināt pētot enciklopēdiju un cik daudz mēs zinām par savu ciemu Mērsragu. Visas grupiņas gatavoja īpašu veltījumu un apsveikumu gaidāmajiem svētkiem – Latvijas dzimšanas dienas svinībām.

17.novembrī visi pulcējās uz kopīgu pasākumu, kur svētku dalībniekus sagaidīja latviešu tautas tērpā tērpusies pasākuma vadītāja Edīte Krūkliņa. Latvijas dzimšanas dienas svinības atklāja ar kopīgu valsts himnas dziedāšanu. Tad sekoja mīļas sarunas par Latviju, kuras ik pa brīdim papildināja grupu sagatavotie sveicieni. Apsveikumu buķeti ar ģitāras melodiskajām skaņām papildināja izbijušais PII “Dārta” audzēknis Mārtiņš Lauris.

Pasākuma izskaņā vēl kopīga rotaļa un konfekšu salūts! Un tad jau visi varēja doties uz grupiņām, lai sēstos pie svētku galda un baudītu pašu gatavotus svētku gardumus.

Svētki ir aizvadīti, bet sirdīs paliks tas gandarījums un prieks, ko bērni guva gan no procesa, gan rezultāta. Svētkiem izskanot, patriotisms jau nebeidzas. Tā ir tikai kulminācija – īss mirklis mūsu ikdienas dzīvē, bet audzināšana tāpat kā izglītošanās norit katru dienu.

 Paldies Edītei Krūkliņai par lieliski noorganizētu pasākumu un visam kolektīvam par atbalstu tā tapšanā!

 

Uz svētku norisi īsumā atskatījās Terēzija Zondaka.