Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

17

Mazo dziedātāju svētki Talsos

Talsu PII "Pīlādzītis" organizēja jau 5 gadu pēc kārtas mūzikas skolotāju un mazo dziedātāju svētkus “Mazputniņš - 2022”. Pirmsskolas mūzikas skolotāji sagatavoja vienu solistu, kurš pārstāvēs savu bērnudārzu. Mērsraga PII “Dārtu” pārstāvēja dziedātāja Kate Rožkalne ar Arvīda Žilinska dziesmu “Laiks lidot”.

Visiem bērniem bija jāizvēlas viena no visu paaudžu iemīļotā komponista Arvīda Žilinska dziesmām.

Bērni saņēma dāvanu un  pateicības rakstu. Svētku noslēgumā Talsu novada Izglītības pārvalde uzdāvināja gardu torti.

 

 

Mūzikas skolotāja Inese Ozollapa

 

Pirmsskolas izglītības pārvaldes vadītāja Dace Ivanova:

“Skaisti svētki maziem un lieliem PII dziedātājiem! Paldies rīkotājiem Talsu PII Pīlādzītis komandai, paldies Baibai Bricei, paldies katrai mūzikas skolotājai. Paldies mazajiem Mazputniņiem par skanīgām balstiņām! Lai veiksme un izdošanās! Paldies!”