Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

8

Brīdis priekam un kopā būšanai

Brīdī, kad rudens iezīmē sārtus un dzeltenus rakstus, rodas vēlme smelties prieku no dabā rodamā skaistuma. Vēl tikai mirklis un rudens draiskulis vējš aiznesīs to sev līdzi. Tāpēc oktobra pēdējā dienā PII “Dārta” mēģināja apturēt un izbaudīt šo mirkli, kad dabu vēl rotā pēdējās izteiksmīgās krāsas, aicinot visus priecāties un baudīt. Ko mēs arī darījām.

Visus bērnus pirms iešanās pastaigā, Dārtas pagalmā ar mūzikas skaņām un skaļu bungu rīboņu uz jautrām aktivitātēm aicināja Rudenskrāsu muzikants, Rudens vējiņš Draiskulītis, un Rudenskrāsu mākslinieks. Kad visi bērni bija sapulcējušies - ar rotaļas palīdzību tika noskaidrots, kādi ciemiņi ir ieradušies dārziņā un kāpēc. Kopīgi nonācām pie slēdziena, ka šodien ir pēdējā oktobra diena un visi kopā atvadīsimies no krāšņākā rudens mēneša.

Katrs no viesiem savā veidā iesaistīja bērnus jautrās aktivitātēs. Rudenskrāsu muzikants uzaicināja uz jautru muzikālu rotaļu ar rudens lapām, Rudenskrāsu mākslinieks aicināja bērnus ar brīnumotiņas palīdzību palīdzēt izkrāsot albumā dārzeņus, bet Rudens vējiņš Draikulītis iesaistīja visus jestrā rotaļā, kura noslēdzās ar iespaidīgu lapu salūtu.

Par aktīvu darbošanos katra grupiņa tika pie smaidīgajiem cepumiem priecīgai dieniņai.

Kā saņemt prieku no apkārtējās pasaules?

Reizēm vajag apturēt mirkli un vienkārši baudīt. Baudīt to, ko daba mums dod, izrauties no ikdienas rutīnas un  pabūt visiem kopā, redzēt skaisto un pozitīvo sev apkārt, dzīvot tā, lai ikviens un visi kopā justos laimīgi un priecīgi.

 

 

Vadītāja vietniece Terēzija Zondaka