Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

9

Noslēdzies 2021/2022. mācību gada makulatūras vākšanas konkurss "Palīdzēsim kokiem"

Pašā maija izskaņā mūsu bērnudārza pārstāvji – darbinieki, vecāki un bērni devās uz Rojas brīvdabas estrādi, kur jautrā un sirsnīgā atmosfērā tika apbalvoti paši čaklākie makulatūras vākšanas konkursa dalībnieki.

Liels prieks un pateicība par visu mūsu kopīgo ieguldījumu makulatūras vākšanā, jo šogad PII „Dārta” izdevās savākt 0.34 tonnas un tādējādi izglābt vismaz 5 kokus par ko saņēmām Atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību un vienu iepakojumu A4 formāta papīru.

Šo ikgadējo konkursu organizē SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” un tas norisinās Talsu un Tukuma novados, iesaistot bērnus no visām obligātās izglītības iestādēm. Šogad, kopumā izdevās savākt 188,32 tonnas makulatūras, izglābjot vismaz 2646 kokus.

Turpināsim arī nākamajā mācību gadā, vācot un nododot pārstrādei makulatūru, kopā radīt bērnos izpratni par nepieciešamību saudzēt dabu.

 

PII "Dārta" Vecāku padomes pārstāve Līga Krikauska.