Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

11

Tradicionālais makulatūras vākšanas konkurss notiks arī šajā mācību gadā

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” organizētais konkurss „Palīdzēsim kokiem!” ik gadu apvieno desmitiem izglītības iestāžu un simtiem bērnu, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus. Tā tiek pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā. Šajā mācību gadā konkurss norisināsies līdz 2022. gada 15. aprīlim.

Konkursa norises laikā dalībnieki ir aicināti vākt izlietoto vai nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas, žurnālus, bukletus un citus papīra un kartona izstrādājumus. Makulatūrai ir jābūt sasietai pakās un saliktai kartona kastēs vai maisos. Kad savāktajai makulatūrai mācību iestādes telpas kļūst par šauru, ir jāpiesaka bezmaksas izvešana.

Makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā vai Rojā) vai poligonu „Janvāri” var nogādāt arī paši, informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz konkrēto izglītības iestādi. Konkursa laikā makulatūras izvešanu var pieteikt neierobežotu reižu skaitu.

„Mums ir patiess prieks, ka ar skolēnu un bērnudārza audzēkņu un viņu ģimeņu piemēru un degsmi makulatūras savākšanā, arī sabiedrība tiek aktivizēta atbildīgi iesaistīties atkritumu šķirošanā,” saka uzņēmuma valdes loceklis Ēriks Zaporožecs. „Makulatūras šķirošana ir ieguldījums vides aizsardzībā, jo citādi atkritumu poligonā nonākušais papīrs sadalās kopā ar citiem atkritumiem, bet, nododot to otrreizējai pārstrādei, tiek saražoti jauni papīra izstrādājumi un, kas ir ļoti svarīgi – tā tiek taupīti gan enerģijas, gan mežu resursi. Vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kuri līdz šim jau ir piedalījušies konkursā, un aicinām turpināt to darīt arī šogad,” aicina uzņēmuma vadītājs.

Arī šogad katra savāktā makulatūras tonna atgriezīsies pie dalībniekiem kā viena paka biroja papīra, bet pašiem čaklākajiem dalībniekiem balvā tiks apmaksāti transporta izdevumi izglītojošai ekskursijai.

Pagājušajā mācību gadā, neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, konkursa dalībnieki nodeva pārstrādei 111,36 tonnas makulatūras, izglābjot aptuveni 1559 kokus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā: www.piejuraatkritumi.lv

 

Dženita Katiša,
Konkursa koordinatore