Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

1

Dzejas rīts grupā “Sprīdītis”

Katru gadu, kad koki pamazām ietērpjas krāsainā lapu rotā, klāt ir Dzejas dienas. Šogad tām cītīgi gatavojās arī PII “Dārta” paši lielākie – sagatavošanas grupas bērni. Pasākums iekļāva sevī ne tikai izteiksmīgus dzejas lasījumus, tajā ievijās gaidāmās Miķeļdienas motīvs, kā arī dzejas un mūzikas sintēze. Mūzika kā dzejas un pasākuma pavadone radīja īpašu noskaņu un atmosfēru.

Pasākuma ievadā izskanēja dziesma par pulkstenīti, kurš nedrīkst apstāties, kaut ir ļoti, ļoti piekusis. Arī bērniem dažkārt ir tā, ka negribas kaut ko paveikt līdz galam, tomēr šī dziesmiņa māca, lai cik reizēm ir grūti - darbiņš ir jāpaveic līdz galam. Pēc tik pamācoša muzikāla ievada sekoja dzejas lasījumi, kurus iesāka audzinātāja Vaira, lai iedrošinātu bērnus uzstāties. Pēc tik lieliska uzmundrinājuma sekoja bērnu dzejas lasījumi, kurus ik pa brīdim papildināja kāds muzikāls priekšnesums. Īpaši efektīvs bija priekšnesums par lietus lāsītēm, kuru paspilgtināja izmantotie skaņu rīki, tāpat starp dzejas rindām ievītā rotaļa par Miķeli un dārzeņiem radīja līksmu un emocijām pārpilnu noskaņojumu. Dzejas rīts grupas telpās noslēdzās ar deju par krāsainām rudens lapām.

Nedaudz par dzeju un tās skandētājiem. Bērni bija sagatavojuši dzejoļus katrs pēc savām interesēm un spējām, Markuss bija sacerējis pats savu dzejolīti. Ļoti patika tas, ka visiem bērniem bija iespēja izpausties – runāt no mazās skatuvītes. Bija arī jaunatklājumi – īpaši iztekmīgas runas lietpratēji, kuri ikdienā nav tik pamanāmi. Prieks par bērnu cenšanos un varēšanu. Balva pēc dzejas lasījumiem bija pikniks meža parkā pie ugunskura ar vecāku sarūpētajām desiņām un dārzeņiem.

Piedaloties skatuviskā priekšnesumā, bērni apgūst prasmi uzstāties un runāt auditorijas priekšā – prezentēt savu dzejoli un gūt gandarījumu par paveikto. Tāpat bērni mācās cieņpilnu attieksmi pret citiem, ievērojot pasākumu apmeklējuma noteikumus, prasmi sagaidīt savu kārtu, atbalstīt, iedrošināt vienaudžus.

Paldies vecākiem, skolotājām: Vairai, Ancei, Inesei un  skolotāju palīgam Egitai par sagatavoto pasākumu! Kā teikusi Amanda Aizpuriete: ”Dzejas dienas ir kā dzejas izvešana pastaigāties”. Lai nepazūd mīlestība pret dzeju mūsu steidzīgajā laikmetā arī turpmāk!”

Pasākumu vēroja un dažās atziņās dalījās metodiķe Terēzija Zondaka

BPFX1031 - kopija_result.JPG
DPFS7745_result.JPG
FTFM2244_result.JPG
IDQV6690_result.JPG
MGFB3211_result.JPG
PJGX9823_result.JPG
SLLE4008_result.JPG
VUHW3423_result.JPG
VVCT1521_result.JPG
VVPI2614_result.JPG
VXLT8765_result.JPG

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma