Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

3

Mācāmies no citiem...

Nu jau vairāk kā pusgadu pirmsskolas izglītības iestādes īsteno kompetencēs balstīta mācību satura apguvi. Katras reformas ieviešana ir izaicinājums pedagogiem. Kā pareizi organizēt mācību procesu? Vai es pareizi izprotu jaunās pieejas būtību? Vai manas metodes ir pietiekami efektīvas?

Kā tiek attīstītas caurviju prasmes un veicinātas tikumiskās vērtības? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem pedagogiem vislabāk ir rast atbildes dodoties pieredzes apmaiņā pie citiem kolēģiem, vērojot viņu ikdienas darbu un grupu iekārtojumu. Februārī visiem pedagogiem bija iespēja iepazīties ar kolēģu darbu Talsu PII “Saulīte” un Talsu PII “Pīlādzītis” Lūk, dažas atziņas:

Ance: Man tika dota lieliska iespēja pabūt PII “Saulīte”, kur paviesojos grupiņā “Pingvīni”. Bērni izzinājā interesantu un bērniem aktuālu tēmu “Ceļojums kosmosā”. Viņi ar lielu interesi veidoja savu kosmosa kuģi un gleznoja orbīta karti, rakstīja planētu nosaukumus un aprēķināja planētas kārtas skaitļus. Bija iespēja apskatīt kreatīvu un radošu citplanētiešu izstādi, kura bija veidota mājās kopā ar vecākiem.

Anita: Man bija tā iespēja viesoties Talsu PII “Saulīte” 4 – 5 gadus vecu bērnu grupiņā. Mēneša tēma bija „Zemūdens valstība”. Kas man patika no redzētā? Tas bija tas, ka bērni paši rīta aplī uzņēmās vadību, bet pedagogs bija procesa vērotājs un virzītājs. Noskaidrojuši bērnu intereses un zināšanu apjomu par tēmu, viņi sadalījās pa centriem. Katrā centrā bija savs uzdevums: bija pētnieciskais darbs ar ūdeni un krāsām, matemātikas centrā - pilienu skaitīšana, pierakstīšana,  valodas centrā bērni trenējās rakstīt un krāsot burtus, kā arī pielīmēt pie burta D kontūras diegu, bet mākslas centrā bērni atveidoja ūdens pasauli. Pēc nodarbību vērošanas bija ekskursija pa bērnudārzu. Nobeigumā sekoja neliels kopsavilkums zālē. Paldies par gūto pieredzi!

Anda:  Apmaiņas brauciens bija vērtīgs, interesants, jaunām idejām bagāts. Apmeklējot Talsu PII "Saulīte”, ieguvu jaunas idejas darbam ar bērniem un idejas, kā noformēt grupas telpas.

Inese: Man bija iespēja kārtējo reizi pārliecināties par daudzu grāmatu autores Baibas Brices fenomenālajām darba spējām un radošu pieeju mūzikas nodarbību vadīšanā. Šajā reizē mūs iepazīstināja ar jauno grāmatu “Kociņu spēles”, kurā daļa materiālu ir izmantojamas arī grupu audzinātājām. Paldies par lielisko iespēju būt kopā un pārrunāt aktuālus jautājumus!

 Lilita: Man, kā sporta skolotājai, bija iespēja parunāt ar kolēģi Ingrīdu par kompetenču izglītību sporta nodarbībās, kas balstās uz bērnu vajadzībām un viņu individuālās attīstības īpatnībām, lai kompleksi apgūtu vecumam atbilstošas prasmes un iemaņas. Vēroju, kādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus skolotāja izmanto rotaļnodarbību procesā, lai bērni jusos labi, darbotos ar prieku un interesi.

Tāda informācijas un pieredzes apmaiņa ir vērtīga ar to, ka tiek iegūtas jaunas idejas gan sporta nodarbību organizēšanai gan daudzveidīga inventāra (arī netradicionāla) izgatavošanai.

Elīna: Mūs laipni un mīļi sagaidīja Talsu PII „Pīlādzītī”. Ļoti patika mūzikas skolotājas B.Brices, ritma rotaļu piemēri un stāstījums par to nepieciešamība bērnu ikdienā.

Ciemojāmies Zaķēnu grupā, kurā mīļas un centīgas audzinātājas kopā ar bērniem darbojās tēmas – „Mans mīļdzīvnieks” ietvaros. Patika grupas mierīgā atmosfēra un iekārtojums, aizņēmos idejas, ko izmatot savā grupas vidē. Prieks par tādām iespējām iepazīt vienam otra darbu un iegūt gan sev, gan dot citiem.

Sindija: Apmaiņas brauciens bija vērtīgs, interesants, jaunām idejām bagāts. Apmeklējot Talsu pirmsskolas iestādi,  ieguvu jaunas idejas darbam ar bērniem.   Talsu pirmsskolā mūs uzņēma sirsnīgi, mīļi. Paldies.

Vaira: Talsu PII “Pīlādzītis” vēroju nodarbību 6-7 gadus vecu izglītojamo grupā “Mārītes”. Tēma - “Tumsa un gaisma”, ziņa bērnam – “Dienā spīd saule, naktī tumšs”, sasniedzamais rezultāts - gaisma ir diena, tumsa ir nakts. Uzdevumi bērniem bija interesanti! Īpaši gaismiņu deja grieztos ar lukturīšiem, skaitīšana lukturīšu gaismā un krāsu minēšana, pētot tās ar lukturīšu gaismiņu. Mūsu uzdevums bija – jautāt, slavēt un ieteikt. Visus savus uzdevumus izpildīju. Paldies audzinātājai Sandrai.

 

Skolotājas bija gandarītas, ka varēja gūt jaunas idejas, ieceres un, protams, gūt pārliecību – mēs visas strādājam radoši un esam uz pareizā ceļa, audzinot  un izglītojot mazos ķiparus.

Katra pieredze ir vērtība, kas ikvienu pilnveido, virza un motivē!  Tā paplašina redzesloku un  sniedz pozitīvu lādiņu turpmākam darbam. Paldies Talsu PII “Saulīte” un “Pīlādzītis” par viesmīlību un doto iespēju piedalīties ikdienas darba procesā un iespēju pilnveidoties.

Terēzija Zondaka

Mērsraga PII “Dārta” metodiķe