Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

18

PII "Dārta" kolektīvs saka PALDIES!

PII “Dārta” kolektīvs grib pateikt vecākiem paldies par Ziemassvētku noskaņojuma uzburšanu:

Par baltajām dzirkstošajām pārsliņām: iestādes noformējumam, par atsaucību atklātnīšu tapšanā vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem, par garšu un smaržu ievīšanu Dārtas pirmssvētku rosīgajā, omulīgajā atmosfērā un vēl viens paldies par daudziem, daudziem neredzamajiem darbiņiem, lai mūsu ikdiena būtu krāsaināka.

Paldies Zīļuku grupas iniciatoriem Aijai Zvejniecei, Taņai Samovičai par ideju realizēt un piepildīt bērnu sapni par LIELĀ pulksteņa uzstādīšanu rotaļu laukumā.

Paldies Ingai Hartikai par iesaistīšanos mācību procesā un iestādes padomes priekšsēdētājai Kristīne Dižpēterei par ieteikumiem turpmākai sadarbībai.                                   

Mīļš un silts paldies nezināmajiem labdariem par brīnišķīgām grāmatām un praktiskiem materiāliem bērnu radošai izpausmei.

Lai labiem nodomiem un radošiem darbiem bagāts Jaunais gads!