Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

29

Latviju dzimšanas dienā sveic PII “Dārta” kolektīvs

Skaista ir Latvijas daba, tautastērpi, dziesmas, dejas, pasakas un vēl.... Tikai svarīgi katram cilvēkam - latvietim to mācēt saskatīt un lepoties. Pirmā piederības sajūta savai valstij un tautai, bērnā noteikti nāk no ģimenes, tad tā turpinās pirmsskolā un tālāk skolā.

Mums ticis viszilākais ezers

Un rudākais rudzu lauks,

Visbaltākā bērzu birze

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

                   / L.Vāczemnieks/

 

Ar šādām dzejas rindām 15. novembra rītā sākās svētku pasākums, veltīts Latvijas 101. dzimšanas dienai. Ciemos bija ieradies kāds zināms pasaku varonis - Sprīdītis, kurš vēlējās vairāk iepazīt nelielo novadu jūras krastā – Mērsragu. Ar jaukiem priekšnesumiem tika izstāstīts Mērsraga stāsts caur skaņām, garšām, sajūtām un bērnu veidotiem uzskates materiāliem.

Mums atmiņā paliks kopīgi dziedātās dziesmas, izdejotās dejas, mīļi vēlējumi sirsniņu formā uz Latvijas “fona” un pašu rokām gatavotie gaismas lukturīši, kas iezīmēja ceļu bērnudārza teritorijā kā gaišu sveicienu mūsu Latvijai svētkos.

Paldies skolotājai Sindijai par svētku organizēšanu un vadīšanu!

Novēlam Latvijai Dieva svētību un laimīgas ģimenes!

Skolotāja Lilita