Pirmsskolas izglītības iestāde "Dārta" ziņas

31

PIEREDZES APMAIŅA = IESPĒJA RESTARTĒTIES UN AUGT...

Oktobri PII "Dārta" varētu dēvēt par zināšanu un prasmju izaugsmes un pilnveides mēnesi, jo tik daudz jaunas pieredzes gūt vienā mēnesī reti kad izdodas.

Kā pirmo jāmin Ventspils PII "Bitīte" apciemojumu Dārtā 9.oktobrī. Ciemiņi tika sagaidīti ar īpašu uzdevumu, kas netiešā veidā mūs vieno - bija jāuzmin kāda visiem zināma rotaļa un jāprezentē tā. Pēc veiksmīgi veiktā uzdevuma izstaigājām iestādes teritoriju. Viesiem ļoti patika mūsu mazais, mīļais meža nostūrītis un plašā teritorija, kur bērniem ir iespēja daudz ko pētīt un pamatīgi izkustēties. Telpās viesus pacietīgi gaidīja Dārtas ansambļa dalībnieki un silta tēja ar pavārītes Baibas cepto plātsmaizi. Pēc muzikālā sveiciena, malkojot tēju un baudot brokastu labumus, neformālā gaisotnē tika izrunātas abpusēji interesējošas tēmas. Vislabāko pieredzi tomēr var iegūt redzot un pārrunājot ar katru kolēģi, kā praktiski darbs tiek organizēts grupās. Sarunas bija profesionāli izzinošas, kas liecināja par patiesu ieinteresētību un vēlmi gūt impulsu turpmākam darbam jaunu ideju ieviešanai arī savā PII "Bitīte" PALDIES par jaukām idejām un vērtīgu domu apmaiņu!

Nākošajam pieredzes apmaiņas pasākumam - braucienam uz Tērvetes PII "Sprīdītis", mums jāpateicas saprotošajiem vecākiem. LIELAIS PALDIES!

Pirmskolas iestādes grupa "Sprīdītis" kopš 2000.gada augusta darbojas pie Annas Brigaderes pamatskolas. Tajā tiek realizēta pirmsskolas izglītības programma un tur mājvietu darba dienās rod bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Ikdienā strādā 6 bērnu grupas. Iestādei ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar pašvaldību un vecākiem. Par to, kas un kādā veidā šī sadarbība notiek, plaši pastāstīja Tērvetes novada izglītības darba koordinatore Inita Roze un PII grupas metodiķe Aiga Kuģe. No šīs pieredzes visvaivairāk iepatikās padoms, kā motivēt deputātus un pašvaldības pārstāvjus finansējuma piešķiršanai pirmskolas akūtākajām vajadzībām. Arī vecāku lielā aktivitāte un radoša iesaiste iestādes darba plānošanā un realizēšanā ir liels izaicinājums un labs piemērs kā strādāt un darboties roku rokā skatoties vienā virzienā.

Mīļš paldies Sprīdīša grupas bērniem par jautru muzikālu sveicienu un burvīgajām apsveikuma kartiņām. Lai radošs un veiksmīgs arī turpmākais darba cēliens!

Vēl viens PALDIES! Tas tiek adresēts Talsu izglītības pārvaldei un speciālistei pirmskolas jautājumos Dacei Ivanovai par iespēju pabūt brīnišķīgā Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis". Pie bērnudārza līdzās valsts un pilsētas karogiem plīvo vēl viens karogs un tas ir zaļš, kurš apliecina to, ka pirmskola veiksmīgi darbojas ekoskolu sistēmā, īstenojot vides izglītības programmu. Par to, kā iestādes kolektīvs darbojās šajā jomā, mums pastāstīja PII "Lācītis" vadītāja Sandra Nāckalne. Viņi ir apņēmības pilni arī turpmāk cītīgi izzināt "zaļo" dzīvesveidu.

Pašmāju pieredze - ir vēl viens veids, kā mācīties vienam no otra. 30. oktobrī - Sprīdīšu grupas audzinātājas Vaira un Anita dalījās savā pieredzē, kā viņas saredz jaunā modeļa ieviešanu praksē. Par savu redzējumu un pienesumu šīs grupas kopīgo mērķu sasniegšanā pastāstīja arī sporta skolotāja Lilita un mūzikas skolotāja Inese. Paldies!

Diskusijas ietvaros par izglītības nozares aktualitātēm, par kopīgo un atšķirīgo, tika gūts ieskats par jaunā modeļa ieviešanu, priekšrocībām un problēmām, kā arī risinājumiem.

Gaumīga ambīciju un mērķtiecības demonstrēšana nenāk par sliktu nevienai no pusēm, jo šādi, mēs, kas uzņemam ciemiņus, pozicionējam savu iestādi kā uz izaugsmi tendētu un apzināmies savu vērtību un vēlmi sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus. Stagnācija ir izplatītākais iemesls neapmierinātībai un gandarījuma trūkumam. Tāpēc PII "Dārta" ir gatava pašpilnveides procesam arī turpmāk, jo jau 8.novembrī apgūsim pratības pamatus, strādājot ar  ELIIS programmu, 13. novembrī gaidām ekspertus ar labiem padomiem no Talsiem, 22. un 23.novembrī sporta skolotāja apmeklēs kursus “Metodiskais atbalsts sporta nodarbību organizēšanā PII” un protams neizpaliks ideju un pieredzes apmaiņa starp kolēģiem. Lai mums visiem pietiek tālredzības, gudrā saprāta, radošuma un spēka raudzīties uz pārmaiņām kā uz iespēju pašiem augt un dot iespēju bērniem pašrealizēties, veicinot dzīvei tik svarīgas kompetences kā kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, pašiniciatīvu, sadarbību citam ar citu. Lai izdodās!

Mērsraga PII "Dārta"

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma